Các hằng đẳng thức sin - cost

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
329
lượt xem
40
download

Các hằng đẳng thức sin - cost

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các hằng đẳng thức sin - cost', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các hằng đẳng thức sin - cost

  1. Sin^2 a+Cos^2 a=1 tan a . Cot a=1 1+tan^2 a=1/Cos^2 a 1+Cot^2 a=1/Sin^2 a tan a=Sin a/Cos a Cot a= Cos a/Sin a Cộng: Sin (a+b)=Sin a.Cos b+Cos a.Sin b Sin (a­b)=Sin a.Cos b­Cos a.Sin b Cos (a+b)=Cos a.Cos b­Sin a.Sin b Cos (a­b)=Cos a.Cos b+Sin a.Sin b tan (a+b)=(tan a+tan b)/(1­tan a.tan b) tan (a­b)=(tan a­tan b)/(1+tan a. tan b) Nhân: Cos 2a=Cos^2 a­Sin^2 a =2 Cos^2 a ­ 1 =1­ Sin^2 a Cos 3a=4 Cos^3 a­ 3 Cos a Sin^2 a=2 Sin a.Cos a Sin 3a=3 Sin a­ 4 Sin^3 a Tích thành tổng: Sin a.Sin b=­1/2 [Cos (a+b)­ Cos (a­b)] Cos a.Cos b=1/2 [Cos (a+b)+ Cos (a­b)] Sin a.Cos b=1/2 [Sin (a+b)+ Sin (a­b)] Tổng thành tích: Sin a+Sin b=2 Sin (a+b)/2.Cos (a­b)/2 Sin a­Sin b= 2 Cos (a+b)/2.Sin (a­b)/2 Cos a+cos b= 2 Cos (a+b)/2.Cos (a­b)/2 Co a­Cos b= ­2 Sin (a+b)/2.Sin (a­b)/2 Pt lượng giáccơ bản) Sin u=sin au=a+k2 pi u=pi­a+k2 pi Cos u=Cos au=a+k2 pi u=­a+k2 pi tan u=tan au=a+k pi cot u=Cot au=a+k pi (Đặc biệt) Sin u=1u=pi/2+k2 pi Sin u=­1u=­pi/2+k2 pi Sin u=o u=k pi
  2. Cos u=1u=k2 pi Cos u=­1u=pi+k2 pi Cos u=0u=pi/2 +k pi  __________________

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản