Các hệ điều hành thông dụng/ phổ biến

Chia sẻ: vn_thanks

Ổn định, đa người dùng, đa nhiệm, phổ biến trên các máy tính “lớn” (mainframe, mini, workstation, pc) – có nhiều phiên bản: Sco unix (HP), Solaris unix (SUN), AIX (IBM)...

Nội dung Text: Các hệ điều hành thông dụng/ phổ biến

Các hệ điều hành thông dụng / phổ biến
1. Hệ điều hành Unix
Ổn định, đa người dùng, đa nhiệm, phổ biến
trên các máy tính “lớn” (mainframe, mini,
workstation, pc) – có nhiều phiên bản: Sco unix
(HP), Solaris unix (SUN), AIX (IBM)
2. Hệ điều hành Linux
Xây dựng tương tự như Unix cho dòng máy PC
– là hệ điều hành mã nguốn mở, miễn phí
(Free, Open Srouce Software – FOSS/ OSS) –
được sử dụng phổ biến trên các máy server
của mạng (Redhat,…) . Trên các máy của
enduser có bản Ubuntu.
Hệ điều hành MAC Windows – dùng cho các
3.

máy của hãng Apple – mạnh về đồ họa
4. Hệ điều hành MS Windows – học thực hành về
sử dụng MS windows


Chức năng: Quản lý thiết bị và tổ chức môi trường
giao tiếp giữa người dùng và máy tính
- Quản lý thiết bị: quản lý danh sách thư mục,
tệp, quản lý bàn phím, thiết bị trỏ, màn hình,
đĩa cứng, bộ nhớ, máy in, …, quản lý kết nối
mạng và truy cập Internet
- Tổ chức môi trường giao tiếp giữa người dùng
với máy tính:
. command line
. graphic (windows)


Phần mềm nguồn mở
- Phần mềm thương mại đòi hỏi phải mua bản
quyền sử dụng
Phần mềm nguồn mở: mã nguồn mở mội
-

người đều có thể chép về, sử dụng, phát triển
cùng với cộng đồng: Linux, Open Office, ...,
Firefox, Thunderbird, MySQL, Postgre, …


MẠNG MÁY TÍNH
Đ/n: Mạng máy tính là một Hệ thống gồm nhiều
máy tính (hiểu theo nghĩa rộng) được kết nối với
nhau bằng các kênh truyền dẫn thông tin nhằm
mục đích tổ chức cho người dùng trao đổi thông tin
và khai thác tốt các tài nguyên (phần cứng: hệ
thống lưu trữ, máy in, CPU; phần mềm: các chưng
trình, dữ liệu, …) của toàn bộ hệ thống.
Các thành phần cấu thành mạng máy tính:
- Phần cứng:
 Máy tính, bảng mạch giao tiếp mạng (NIC
– Network Interface Card/Controler)
 Các đường truyền dẫn có giây, không giây
 Các thiết bị ghép nối (Interconnection
devices): HUB, Switch, Router, …
- Phần mềm:
 Hệ điều hành mạng (NOS – Netwwork
Operating System)
 Các chương trình thực thi các giao thức
truyền thông (hiện nay phổ biến là phần
mềm thực thi TCP/IP v.4)
 Các chương trình tiện ích – các dịch vụ
mạng (Email, FTP, Telnet, WWW, …)
Hai vấn đề cơ bản về mạng:
- Topo của mạng
- Giao thức truyền thông
Topo của mạng (hình thái của mạng): mô hình tổ
chức kết nối hình học (vật lý) và nguyên lý làm việc
logic của mạng. Có các topo cơ bản như sau:
- BUS (dạng tuyến)
Xương sống (Backbone)
Cảm nhận sóng mang, truy cập ngẫu
nhiên, có dò xung đột


STAR (dạng sao)
-
Truyền tin kiểu điểm – điểm
- RING (dạng vòng)
Truyền tin kiểu điểm – điểm
Mô hình dạng tuyến hiện nay:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản