Các hệ điều hành thông dụng/ phổ biến

Chia sẻ: vn_thanks

Ổn định, đa người dùng, đa nhiệm, phổ biến trên các máy tính “lớn” (mainframe, mini, workstation, pc) – có nhiều phiên bản: Sco unix (HP), Solaris unix (SUN), AIX (IBM)...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản