Các hình thức tài chính và ưu nhược điểm của các hình thức này

Chia sẻ: nopusb

Tín dụng là phương thức huy động vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường. Vì vậy sử dụng có hiệu quả phương thức này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu vốn đang là vấn đề cấp thiết cho sản xuất và đầu tư phát triển.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản