Các khái niệm cơ bản về ngoại thương

Chia sẻ: page_12

Tham khảo bài thuyết trình 'các khái niệm cơ bản về ngoại thương', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Các khái niệm cơ bản về ngoại thương

Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
1. Các khái niệm cơ bản về ngoại
thương
2. Đối tượng, nội dung nghiên cứu
Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu


1. Các khái niệm cơ bản về ngoại thương
Ngoại thương là việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ
qua biên giới quốc gia = Xuất khẩu + Nhập khẩu.
Ngoại thương Nội thương
Về hình thức hợp đồng
Về chủ thể hợp đồng
Về giá cả
Về đồng tiền thanh toán
Về luật pháp điều chỉnh
Ngoại thương là công nghệ sản xuất gián tiếp để
sản xuất hàng hóa và dịch vụ
Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu


Công nghệ sản xuất
Công nghệ
Dầu thô hóa dầu Xăng dầu

Công
nghệ
SX
Nhậpkhẩu
gián Xuất khẩu
tiếp

Ngoại tệ
Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu


2. Đối tượng, nội dung nghiên cứu

Quan hệ kinh tế quốc tế và Quan hê kinh tế đối ngoại
Thương mại quốc tế và ngoại thương
Thương mại hàng hóa
Thương mại dịch vụ
Đầu tư liên quan đến thương mại
Khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí
tuệ
Đầu tư quốc tế
Di chuyển sức lao động quốc tế
Quan hệ quốc tế về khoa học công nghệ và
Chuyển giao công nghệ
Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu


2. Đối tượng, nội dung nghiên cứu

Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các
nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích h ợp mà các n ước áp
dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế nh ằm
đạt được các mục tiêu của quốc gia.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản