Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm - Tại sao bạn phải mua bảo hiểm ?

Chia sẻ: xedapcam

Bản chất của bảo hiểm là việc phân chia tổn thất của một hoặc một số người cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng chịu. Bảo hiểm hoạt động dựa trên Quy luật số đông (the law of large numbers)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản