Các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp

Chia sẻ: xmen_dangcap

Tài liệu trình bày về các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp. In longitudinal section: hình cắt dọc ; In transverse section: hình cắt ngang. Kích thước bình thường của tiền liệt tuyến: Chiều rộng .

Nội dung Text: Các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp

 

  1. Các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp In longitudinal section: hình cắt dọc ; In transverse section: hình cắt ngang Kích thước bình thường của tiền liệt tuyến: Chiều rộng < 45mm 
  2. Chiều dày < 35 mm  Chiều dài <35 mm  Thể tích <25 mL   In longitudinal section: hình cắt dọc ; In transverse section: hình cắt ngang Kích thước bình thường của tuyến giáp Chiều dài: 40 -70 mm 
  3. Chiều rộng: 10 – 30 mm  Chiều dày 10 – 30 mm  Thể tích ở nam giới < 25 mL  Thể tích ở nữ giới < 20 mL 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản