Các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp

Chia sẻ: xmen_dangcap

Tài liệu trình bày về các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp. In longitudinal section: hình cắt dọc ; In transverse section: hình cắt ngang. Kích thước bình thường của tiền liệt tuyến: Chiều rộng .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản