Các mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

3
2.159
lượt xem
226
download

Các mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biết cách soạn thảo một mẫu hợp đồng dịch vụ đúng chuẩn, có nội dung và hình thức rõ ràng, mời các bạn tham khảo ngay "Các mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất" của TaiLieu.VN. Chúng tôi đã chọn lọc những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất hiện nay để gửi đến các bạn giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, công sức tìm kiếm hay soạn thảo. Tin rằng với những mẫu này, công việc của bạn sẽ tiến hành nhanh chóng và thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo và chọn cho mình mẫu hợp đồng phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất

Mời các bạn tham khảo "Các mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất" đã đươc cập nhật trên trang TaiLieu.VN để tìm cho mình một mẫu hợp đồng dịch vụ đúng chuẩn, phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc của mình. Sau đây là phần nội dung tóm tắt của mẫu hợp đồng:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ (DỊCH VỤ BẢO VỆ)

                                                             ……….., ngày........tháng........năm.......

 

 

Tại:..................................................................................................................

Chúng tôi gồm:...............................................................................................

BÊN A (Bên thuê dịch vụ):

Đại diện:................................................................. Chức vụ:..............................................

Trụ sở:..................................................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................

BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):

Đại diện:................................................................. Chức vụ:.............................................

Trụ sở:.................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................

Hai bên thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.

Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo vệ.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.

Từ ngày.......tháng .........năm…… đến ngày.......tháng ..........năm…... Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ đến.... giờ)
Địa điểm làm việc:..............................................................................................................

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

- Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.
- Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

4.1- Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A
4.2- Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.
4.3- Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc theo thỏa thuận của hai bên.
4.4- Tự chịu mọi rủi ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao động(nhân viên bảo vệ).
4.5- Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp luật.
4.6- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên thứ 3.

ĐIỀU 5: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

3.1- Phí dịch vụ (tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):
3.2 - Phương thức thanh toán:
- Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào ngày......................................
- Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT (10%)

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

- Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.

                                                           BÊN A                                                                                 BÊN B

                                            (Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Mời các bạn xem tiếp các mẫu còn lại của hợp đồng "Các mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng nhất". Các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hoặc đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu tham khảo khi cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi mời các bạn tham khảo thêm các mẫu hợp đồng dịch vụ khác như: mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm, mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn,...


 

 

Đồng bộ tài khoản