Các mô hình và giao thức mạng

Chia sẻ: Do Van Dung Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
235
lượt xem
112
download

Các mô hình và giao thức mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi ích Những lưu ý Sử dụng các tiêu chuẩn đã được Khó trong việc tái cấu hình đặc xây dựng sẵn biệt khi khoảng cách hoặc số lượng các kết nối đạt đến con số tối đa cho phép Sử dụng ít vật liệu truyền dẫn Khó trong việc giải quyết những hơn các topo mạng khác lỗi nếu xảy ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mô hình và giao thức mạng

 1. Các mô hình và giao thức mạng 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 1 of 17
 2. Mục tiêu bài học • Nhận biết nhu cầu sử dụng giao thức mạng • Mô hình OSI • Chi tiết 7 lớp mô hình OSI 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 2 of 17
 3. Nhu cầu sử dụng giao thức • Cú pháp (Syntax) – Giải quyết các nhu cầu về định dạng dữ liệu – Mức độ tín hiệu • Ngữ nghĩa giao thức (Semantics) – Thông tin điều khiển – Kiểm soát lỗi • Phân thời (timing) – Giải quyết vấn đề tương quan tốc độ – Tuần tự hóa thông tin 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 3 of 17
 4. Mô hình OSI • OSI – Open System Interconnection Mô hình chuẩn 7 lớp mạng gồm các lớp: Application Ứng dụng Presentation Trình diễn Session Phiên (hội) Transport Vận chuyển Network Mạng Data link Liên kết dữ liệu Physical Vật lý 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 4 of 17
 5. Mô hình OSI • Mục đích thiết kế – Chia nhỏ logic mạng thành các phần nhỏ hơn – Cung cấp chuẩn giao tiếp – Duy trì đối xứng các chức năng – Cung cấp một chuẩn biệt ngữ cho nhà thiết kế 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 5 of 17
 6. Mô hình OSI • Lớp vật lý – Cung cấp cơ chế và các thủ tục cho các thực thể kết nối mạng – Cung cấp đường kết nối vật lý – Các kiểu kết nối có thể là: điểm-nối-điểm hoặc đa điểm kết nối – Cấu trúc vật lý của thiết bị truyền dẫn gọi là topô mạng bao gồm các kiểu • Đường trục (BUS) • Vòng (RING) • Hình sao (STAR) • Hình mạng lưới (MESH) • Kiểu tế bào (CELLS) 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 6 of 17
 7. Topô mạng • Đường trục (BUS) Lợi ích Những lưu ý Sử dụng các tiêu chuẩn đã được Khó trong việc tái cấu hình đặc xây dựng sẵn biệt khi khoảng cách hoặc số lượng các kết nối đạt đến con số tối đa cho phép Sử dụng ít vật liệu truyền dẫn Khó trong việc giải quyết những hơn các topo mạng khác lỗi nếu xảy ra 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 7 of 17
 8. Topô mạng • Vòng (RING) Lợi ích Những lưu ý Dễ dàng phát hiện nếu có Khó cài đặt và cấu hình lỗi của cáp truyền hơn topo bus Sử dụng các vòng lặp kép Lỗi gián tiếp trên đường sẽ hỗ trợ tốt khả năng truyền hoặc vòng lặp đơn dung lỗi của hệ thống nếu sẽ gây ra lỗi trên toàn cáp không bị đặt tại điểm mạng. lỗi. 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 8 of 17
 9. Topô mạng • Hình sao (STAR) Lợi ích Những lưu ý Tương đối dễ cho việc cấu Nhu cầu sử dụng nhiều hình cáp hơn các topo mạng khác Dễ dàng xử lý các lỗi Tương đối khó cài đặt Lỗi đường truyền sẽ tự động bị cô lập mà không ảnh hưởng đến phân đoạn khác 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 9 of 17
 10. Topô mạng • Hình mạng lưới (MESH) Lợi ích Những lưu ý Dễ dàng cô lập và giải Rất khó cấu hình và cài quyết các lỗi đặt đặc biệt khi số lượng các trạm trong mạng là lớn Có khả năng dung lỗi rất tốt bởi khả năng điều tiết thông qua việc định tuyến lại các đường truyền 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 10 of 17
 11. Topô mạng • Mạng tế bào (CELL) Lợi ích Những lưu ý Tương đối dễ cài đặt Các thiết bị sử dụng chung hub sẽ bị phụ thuộc rủi ro nếu hub xẩy ra lỗi Khả năng cô lập và sửa lỗi dễ dàng 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 11 of 17
 12. Tín hiệu mạng • Tín hiệu số – Thiết bị dùng thường đơn giản và rẻ tiền – Ít xẩy ra xung đột – Hiện tượng suy hao nhiều so với tín hiệu tương tự (khi truyền trên cùng một chiều dài) • Tín hiệu tương tự – Cho phép sử dụng các tín hiệu trộn để tăng hiệu suất băng thông đường truyền – Ít bị suy hao trên đường truyền – Thường xẩy ra lỗi xung đột 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 12 of 17
 13. Mô hình OSI • Lớp liên kết dữ liệu (Data link) – Chức năng chính • Cung cấp giao diện dịch vụ cho lớp trên • Đóng khung dữ liệu • Điều khiển luồng • Kiểm soát lỗi • Quản lí liên kết – Điều khiển truy cập đường truyền (MAC – Media Acces Control) – Điều khiển liên kết logic (LLC – Logical link control) 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 13 of 17
 14. Mô hình OSI • Lớp mạng (Network layer) – Cấp địa chỉ • Cấp địa chỉ logic • Địa chỉ dịch vụ – Chuyển mạch • Chuyển mạch vòng • Chuyển mạch thông báo • Chuyển mạch gói – Phát hiện định tuyến – Lựa chọn định tuyến – Dịch vụ kết nối • Điều khiển luồng lớp mạng • Kiểm soát lỗi – Dịch vụ cổng kết nối 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 14 of 17
 15. Mô hình OSI • Lớp vận chuyển (Transport) – Phân giải tên / địa chỉ – Phương pháp cấp địa chỉ – Phát triển phân đoạn mạng – Các dịch vụ kết nối 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 15 of 17
 16. Mô hình OSI • Lớp phiên (hội) – Session – Điều khiển giao tiếp • Đơn công (Simplex) • Song công (Duplex) • Bán song công (Half-duplex) – Quản trị phiên • Khởi tạo kết nối • Truyền dữ liệu • Giải phóng kết nối 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 16 of 17
 17. Mô hình OSI • Lớp trình diễn (Presentation layer) – Quản lý việc trình diễn và xử lý dữ liệu – Nén và mã hóa dữ liệu • Lớp ứng dụng (Application layer) – Dịch vụ mạng • File, máy in, thư tín, CSDL và ứng dụng – Quảng bá dịch vụ • Tích cực • Thụ động – Sử dụng dịch vụ • Chặn các lời gọi từ hệ điều hành • Hoạt động từ xa • Sự cộng tác 10/27/2005 Mạng máy tính – Những kiến thức cơ sở 17 of 17
Đồng bộ tài khoản