CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ

Chia sẻ: haclong054

Cũng giống như giá cả của bất cứ hàng hóa nào,trong cơ chế thị trường,giá cả của đồng tiền tự do chuyển đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường ngoại hối.Như vậy nếu biết được những nhân tố hình thành và tác động lên cung cầu một đồng tiền,thì đồng thời cũng biết được những nhân tố hình thành và tác động đồng thời lên tỷ giá.Với các nhân tố khác không đổi,thì mọi nhân tố làm tăng một đồng tiền trên thị trường ngoại hối,đều làm cho đồng tiền này tăng giá,tương tự,mọi nhân tố làm tăng cung một đồng tiền,đều...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản