Các phản ứng hoá học đặc trưng của acid amin

Chia sẻ: heoxinhkute1

Do tính chất lưỡng tính nên acid quân là những chất đệm tốt, ổn định độ pa. * Phản ứng với acid Nitơ (hay là phản ứng Van-slyke) Trừ thoăn và oxyprolin (hai chất này là iminoacid) các acid amin đều phản ứng với lem nào để giải phóng khí Nitơ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản