CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

Chia sẻ: lotus_3

HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia tỉ lệ: Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau của các đoạn thẳng tương ứng...

Nội dung Text: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

(PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

I. MỤC TIÊU:

- HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ

đoạn thẳng.

II. NỘI DUNG:

A. Phương pháp chia tỉ lệ:

Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số

khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2

số đó.

Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ:

Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau

của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm.

Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm giá trị của một phần

Bước 4: Xác định mỗi số cần tìm.

B. Luyện tập thực hành:

I. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi

biết tổng và tỉ số của 2 số đó:
Bài 1. Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 bạn Hải đạt được 36

1
điểm tốt (gồm cả 9 và 10). Trong đó số điểm 9 bằng số điểm 10. Tính
3

xem bạn Hải đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi loại.

Đáp số: 9 điểm 9, 27 điểm 10

Bài 2. Lớp 4A hiện nay có 28 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng

3
số học sinh nam. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A.
4

Đáp số: 12 nữ, 16 nam.

Bài 3. Tuổi chị và tuổi em hiện nay bằng 32. Khi tuổi chị bằng tuổi

em hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính số tuổi của mỗi người hiện

nay.

Đáp số: Chị 20 tuổi, em 12 tuổi.

II. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi

biết hiệu và tỉ số của 2 số đó:

Bài 1. Số cây đào trong vườn nhà Loan gấp 4 lần số cây mận. Hỏi

vườn nhà Loan có bao nhiêu cây đào và bao nhiêu cây mận? Biết rằng số

cây đào nhiều hơn số cây mận là 12 cây.

Đáp số: 16 cây đào, 4 cây mận

Bài 2. Hai đội vận tải được huy động trở xi măng phục vụ cho công

trình thuỷ lợi. Đội thứ nhất chở nhiều hơn đội thứ 2 là 124 tấn và số xi măng
9
đội 1 trở bằng số xi măng đội 2 đã chở. Hỏi mỗi đội đã chở được bao
5

nhiêu tấn xi măng?

Đáp số: Đội 1: 279 tấn, Đội 2: 155

tấn.

Bài 3. Một cửa hàng đồ sắt có 2 loại đinh: đinh 5 phân và đinh 10

phân. Số đinh 5 phân nhiều hơn số đinh 10 phân là 36 kg. Hỏi cửa hàng có

3 6
bao nhiêu kg đinh mỗi loại? Biết rằng số đinh 5 phân bằng số đinh 10
8 7

phân.

Đáp số: 64 kg đinh 5 phân, 28 kg đinh 10 phân.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản