Các phương pháp lậptrình vượt bức tường lửa (Phan Trung Hieu vs Trần Lê Quân) -2

Chia sẻ: cnkbmt3

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường Hình 10 Mô hình single-Homed Bastion Host Trong hệ thống này, bastion host được cấu hình ở trong mạng nội bộ. Qui luật filtering trên packet-filtering router được định nghĩa sao cho tất cả các hệ thống ở bên ngoài chỉ có thể truy nhập bastion host; Việc truyền thông tới tất cả các hệ thống bên trong đều bị khoá. Bởi vì các hệ thống nội bộ và bastion host ở trên cùng một mạng, chính sách bảo mật của một tổ chức sẽ quyết định xem các hệ thống...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản