CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỆT KHUẨN

Chia sẻ: truongthiuyen17

Một sản phẩm được coi là vô trùng nếu nó hoàn toàn không chứa bất kỳ sinh vật sống nào. Phương pháp tiệt trùng là phương pháp làm cho một sản phẩm trở thành vô trùng. Do không thể phá hủy toàn bộ lô sản phẩm sau khi tiệt trùng để kiểm tra nên độ vô trùng của sản phẩm vô trùng chỉ có thể đảm bảo bằng cách áp dụng một qui trình sản xuất đã được thẩm định thích hợp. Đối với mỗi qui trình tiệt trùng đã chọn phải tiến hành khảo sát để đảm bảo...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản