Các phương pháp tính khấu hao

Chia sẻ: aloalo000

Các phương pháp tính khấu hao

Nội dung Text: Các phương pháp tính khấu hao

Gía trị của tài sản (C) : $14,000 Giá trị thu hồi ước lượng (SV): $1,000
Thời gian hữu ích ước lượng (EUL) (n) 5 năm

PP tính khấu hao SL:

CPKH hằng năm = (C – SV)/ n
Kế hoạch khấu hao:
Năm Gtri ban đầu TS(A) KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại (A) – (B)
0 14,000
1 14,000 2,600 2,600 11,400
2 14,000 2,600 5,200 8,800
3 14,000 2,600 7,800 6,200
4 14,000 2,600 10,400 3,600
5 14,000 2,600 13,000 1,000


PP tính khấu hao theo DDB:
CPKH hằng năm = BV x tỷ lệ DDB (%)
BV (giá trị bút toán) = Giá trị đầu tư ban đầu – KH tích luỹ
Tỷ lệ DDB(%) = (2/n)*100%

Kế hoạch khấu hao:
Năm Gtri còn lại (BV1) KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại (BV2)
0 14,000
1 14,000 5,600 5,600 8,400
2 8,400 3,360 8,960 5,040
3 5,040 2,016 10,976 3,024
4 3,024 1209.6 12,185.6 1,814.4
5 1,814.4 814.4 13,000 1,000
1
PP tính khấu hao theo SYD

CPKH hằng năm = (C – SV) x (EUL còn lại)/ SYD

SYD = n + ( n-1) + ( n – 2) +…..+ 2 + 1 = N(n+1)/2

EUL còn lại của năm 1 = 5
EUL còn lại của năm 2 = 4
EUL còn lại của năm 3 = 3
EUL còn lại của năm 4 = 2
EUL còn lại của năm 5 = 1

Kế hoạch khấu hao:
Năm C - SV KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại
0 14,000
1 13,000 4,333.33 4,333.33 9,666.67
2 13,000 3,466.67 7,800 6,200
3 13,000 2,600 10,400 3,600
4 13,000 1,733.33 12,133.33 1,866.67
5 13,000 866.67 13,000 1,000


TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP TỶ LỆ KHẤU HAO:
Vd : 20% , 30% , 30% , 10%, 5%, 5% đối với TS trên

Năm KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại
0 14,000
1 2,800 2,800 11,200
2 4,200 7,000 7000
3 4,200 11,200 2,800
4 1,400 12,600 1,400
5 700 13,300 700
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản