Các phương pháp tính khấu hao

Chia sẻ: Huu Tuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
592
lượt xem
177
download

Các phương pháp tính khấu hao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp tính khấu hao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp tính khấu hao

  1. Gía trị của tài sản (C) : $14,000 Giá trị thu hồi ước lượng (SV): $1,000 Thời gian hữu ích ước lượng (EUL) (n) 5 năm PP tính khấu hao SL: CPKH hằng năm = (C – SV)/ n Kế hoạch khấu hao: Năm Gtri ban đầu TS(A) KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại (A) – (B) 0 14,000 1 14,000 2,600 2,600 11,400 2 14,000 2,600 5,200 8,800 3 14,000 2,600 7,800 6,200 4 14,000 2,600 10,400 3,600 5 14,000 2,600 13,000 1,000 PP tính khấu hao theo DDB: CPKH hằng năm = BV x tỷ lệ DDB (%) BV (giá trị bút toán) = Giá trị đầu tư ban đầu – KH tích luỹ Tỷ lệ DDB(%) = (2/n)*100% Kế hoạch khấu hao: Năm Gtri còn lại (BV1) KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại (BV2) 0 14,000 1 14,000 5,600 5,600 8,400 2 8,400 3,360 8,960 5,040 3 5,040 2,016 10,976 3,024 4 3,024 1209.6 12,185.6 1,814.4 5 1,814.4 814.4 13,000 1,000 1
  2. PP tính khấu hao theo SYD CPKH hằng năm = (C – SV) x (EUL còn lại)/ SYD SYD = n + ( n-1) + ( n – 2) +…..+ 2 + 1 = N(n+1)/2 EUL còn lại của năm 1 = 5 EUL còn lại của năm 2 = 4 EUL còn lại của năm 3 = 3 EUL còn lại của năm 4 = 2 EUL còn lại của năm 5 = 1 Kế hoạch khấu hao: Năm C - SV KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại 0 14,000 1 13,000 4,333.33 4,333.33 9,666.67 2 13,000 3,466.67 7,800 6,200 3 13,000 2,600 10,400 3,600 4 13,000 1,733.33 12,133.33 1,866.67 5 13,000 866.67 13,000 1,000 TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP TỶ LỆ KHẤU HAO: Vd : 20% , 30% , 30% , 10%, 5%, 5% đối với TS trên Năm KH hàng năm KH tích lũy(B) Giá trị còn lại 0 14,000 1 2,800 2,800 11,200 2 4,200 7,000 7000 3 4,200 11,200 2,800 4 1,400 12,600 1,400 5 700 13,300 700 2
Đồng bộ tài khoản