CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Chia sẻ: ngovanquang12c3

Khái niệm CNTP: Vật liệu và quá trình biến đổi của vật liệu. Phương pháp ( quy trình) sản xuất. Công cụ sản xuất. Điều kiện kinh tế, tổ chức sản xuất. Biến đổi của vật liệu: Vật lý, Hóa lý, Hóa học, Hóa sinh, Sinh học, Cảm quan.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản