Các quy tắc phát âm tiếng anh

Chia sẻ: mrtapthuyen5

Các quy tắc phát âm tiếng anh

Nội dung Text: Các quy tắc phát âm tiếng anh

 

  1. Các quy tắc phát âm tiếng anh Đôi vơi động từ có quy tăc ( regular vebrs )  ́ ́ ́ ­ Có 3 cách phát âm chính  /t/ : những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát  âm cuối là " s"  Ex: liked , stopped ....  /id/ :những từ có tận cùng là : t, d  Ex : needed , wanted ....  /d/ : những trường hợp còn lại  Ex: lived , studied .....  Đối với N(danh từ)  số nhìu có 3 trường hợp  /s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,....  Ex: roofs , books ,.....  /z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ...  Ex: dogs, tables.....  /iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz .....  Ex : pages , watches ... 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản