Các quy tắc phát âm tiếng anh

Chia sẻ: mrtapthuyen5

Các quy tắc phát âm tiếng anh

Nội dung Text: Các quy tắc phát âm tiếng anh

Các quy tắc phát âm tiếng anh

Đôi vơi động từ có quy tăc ( regular vebrs ) 
́ ́ ́
­ Có 3 cách phát âm chính 
/t/ : những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát 
âm cuối là " s" 
Ex: liked , stopped .... 

/id/ :những từ có tận cùng là : t, d 
Ex : needed , wanted .... 
/d/ : những trường hợp còn lại 
Ex: lived , studied ..... Đối với N(danh từ)  số nhìu có 3 trường hợp 
/s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,.... 
Ex: roofs , books ,..... 
/z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ... 
Ex: dogs, tables..... 
/iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz ..... 
Ex : pages , watches ... 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản