Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Các quy tắc phát âm tiếng anh

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 2285

6
4.350
views

Các quy tắc phát âm tiếng anh

Các quy tắc phát âm tiếng anh
Nội dung Text

  1. Các quy tắc phát âm tiếng anh Đôi vơi động từ có quy tăc ( regular vebrs )  ́ ́ ́ ­ Có 3 cách phát âm chính  /t/ : những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát  âm cuối là " s"  Ex: liked , stopped ....  /id/ :những từ có tận cùng là : t, d  Ex : needed , wanted ....  /d/ : những trường hợp còn lại  Ex: lived , studied .....  Đối với N(danh từ)  số nhìu có 3 trường hợp  /s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,....  Ex: roofs , books ,.....  /z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ...  Ex: dogs, tables.....  /iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz .....  Ex : pages , watches ... 
Đồng bộ tài khoản