Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Nội dung Text: Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Đơn vị:............ Mẫu số S03a-DN
Địa chỉ:.......... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2008
Đơn vị tính:..............
Ngày Chứng từ Số phát sinh
Đã
, Số hiệu
ghi STT
tháng Số Ngày, Diễn giải TK đối
Sổ dòng Nợ Có
ghi hiệu tháng ứng
Cái
sổ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển
sang
................................
28/8 PNK10 27/8 Nhập kho vật liệu A mua 10 152 100.000
HĐ... 27/8 chưa thanh toán 133 10.000
331 110.000
Cộng chuyển sang trang x x x
sau

- Sổ này có...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.....
- Ngày mở sổ:.....
Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


1
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản