Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

3
3.993
lượt xem
839
download

Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

  1. Đơn vị:............ Mẫu số S03a-DN Địa chỉ:.......... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2008 Đơn vị tính:.............. Ngày Chứng từ Số phát sinh Đã , Số hiệu ghi STT tháng Số Ngày, Diễn giải TK đối Sổ dòng Nợ Có ghi hiệu tháng ứng Cái sổ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang ................................ 28/8 PNK10 27/8 Nhập kho vật liệu A mua 10 152 100.000 HĐ... 27/8 chưa thanh toán 133 10.000 331 110.000 Cộng chuyển sang trang x x x sau - Sổ này có...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang..... - Ngày mở sổ:..... Ngày..... tháng.... năm ....... Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 1
  2. 2
Đồng bộ tài khoản