Các thao tác cơ bản với Word 2003

Chia sẻ: xmen1357

Các thao tác cơ bản với Word 2003 1. Khởi động / thoát trình ứng dụng Word. Để khởi động chương trình Microsoft Word bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau: 1. Nhấp vào nút Start, chọn All Programs, tìm đến dòng Microsoft Office, ở cửa sổ kế bạn chọn Microsoft Office Word 2003.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản