Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật_chương 10

Chia sẻ: ntgioi120405

Nuôi cấy vi sinh vật để sản xuất các sản phẩm của các chất hoạt hóa sinh học là quá trình tinh vi và phức tạp nhất để thu nhận các sản phẩm tổng hợp vi sinh.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản