Các thuật ngữ sử dụng trong truuyền hình

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
193
lượt xem
94
download

Các thuật ngữ sử dụng trong truuyền hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên khoa báo chí - truyển thông - Các thuật ngữ sử dụng trong truuyền hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thuật ngữ sử dụng trong truuyền hình

  1. CÁC THU T NG S D NG TRONG TRUY N HÌNH TI NG ANH TI NG VI T Ý NGHĨA Action B t u Nh ng gì nhìn th y trên màn hình ‘‘B t u’’ ‘‘B t u’’ Kh u l nh b t u ghi hình c a o di n Actualy Ti ng ng Âm thanh ghi t i hi n trư ng hi n trư ng Boom C n Micro C n ưa Micro hư ng v v t th t m i góc Boom mike Micro treo Dùng Micro treo thu l i tho i, âm thanh t m i góc Clip o n phim M t m u phim ư c c t ra t m t o n phim th hi n m t c nh ho c môt ng tác nào ó c a phim Continuity Tính liên t c ư ng dây n i các trư ng o n m b o s liên t c c a ch CU C nh c n C c nh Cut Chuy n c nh S thay i v trí máy quay ho c thay it c nh này sang c nh khác ‘Cut’ ‘D ng’ Kh u l nh ng ng quay c a o di n Cut away C nh trám M t c nh ư c dùng t m th i thu hút s chú ý c a ngư i xem kh i hành ng chúnh c a phim Deep Focus nét sâu C nh có ti n c nh, trung c nh v h uc nh rõ ràng Fade Làm m hình Làm m d n ho c sáng d n m t hình nh khác trên màn hình
  2. Dully y máy Chuy n máy quay ra xa ho c vào g n v t quay Double Ch ng hình Hai hình nh khác nhau xu t hi n cùng m t lúc exposure trên màn hình, hình n ch ng lên hình kia Dubing Kh p ti ng Kh p hình nh ư c quay v i mi ng di n viên ho c hành ng Ghép hình Gi i thi u cùng lúc hai hình nh ch ng lên nhau trên màn hình Editing D ng C t và ghép các c nh quay khác nhau c a phim cho phù h p v i tính liên t c và ti t t u Establishing C nh u M t o n phim t o nên ho c d ng lên khung Shot phim hình ho c không khí m t trư ng o n phim Fade in Hi n hình nh Hi n hình nh lên d n t n n en Fade out M hình nh Làm hình nh t i d n chuy n sang en Fast Motion Chuy n ng Phim chuy n ng qua máy quay v i t c nhanh ch m t o ra m t chuy n ng nhanh khi chi u l i Footage M t o n M t o n phim ư c tính b ng ơn v o phim ‘Feet’ Freeze Frame Hình tĩnh Th c hi n t i phong thí nghi m quay l i m t hình nh không chuy n ng trên màn hình Hight key Ngu n sáng K thu t ánh ánh sáng làm cho c nh sáng lên chính l n r cr Jump cut Chuy n c nh M t s chuy n c nh t ng t b nh y Key light Ngu n sáng Ngu n sáng chính c n cho c nh quay c n n c ng ánh sáng nhân t o Low key Ngu n sáng Ánh sáng chính y u nh m t o s căng th ng
  3. lighting chính nh Location Hi n trư ng a i m ngoài trư ng quay ho c sân kh u ư c s d ng quay phim LS Toàn c nh C nh r ng cho ta th y v t quay t xa MS Trung c nh C nh v a gi a Toàn c nh - C n c nh v i ngư i th y t th t lưng tr lên Misen Scene C nh sân kh u Dàn d ng theo cách ánh ánh sáng, d ng c nh như m t v di n trên sân kh u Montage D ng phim Ti ng Pháp t này có nghĩa là ‘căt’. Ti ng Anh là t ch m t phương pháp k t n i m t lo t c nh quay, c nh này sau c nh kia t o ra m t n tư ng m i v th c t i, s di chuy n c a th i gian, m t chuy n i,... Lia M t ng tác chuy n ng kính t ph i qua trái ho c ngư c l i trong khi chân máy c nh. Có hai lo i lia: ch m và nhanh PTC Trư c ng Tư ng thu t c nh phóng viên tư ng thu t kính trư c hi n trư ng ng kính Recce Kh o sát Kh o sát, nghiên c u, i u tra hi n trư ng trư c khi quay phim Reverse C nh ngư c M t c nh quay t hư ng ngư c l i. Ví d c nh l i gi i thi u ph n ng c a ngư i ph ng v n v i ngư i ư c ph ng v n Retake Quay l i úp Quay l i úp thay th cho úp ã quay nhưng h ng ho c chưa t yêu c u Unfine Bàn d ng thô Bàn d ng u tiên c a o di n nh m ráp n i Montage các trư ng o n: bư c u c a khâu d ng hình Script K ch b n Văn b n th hi n b phim b ng t ng
  4. Fond Phong c nh Công trình xây d ng nhân t o thư ng dùng trong trư ng quay t o m t khung c nh như m t căn phòng, m t th tr n mi n Tây gi Script shoting K ch b n quay Phân chia n i dung thành nhi u o n hình nh phim nh hơn như: các c nh, các trư ng o n Slow Motion Chuy n ng Phim ch y qua máy v i t c nhanh hơn bình ch m thư ng. Khi chi u l i hình nh có chuy n ng ch m hơn Sclicing Dán phim Dán hai o n phim thành m t o n liên t c Soft Focus nét m Hình nh b m ho c nhòe thư ng t o ra hình nh không có chi u sâu cho di n viên Synchronisation ng b S trùng kh p hình nh và âm thanh Mix scene M ch ng M ch ng ch ho c h a lên hình nh úp M t o n phim v m t o n di n trư c ng kính. M i úp ư c ánh s và ghi d u khi d ng d dàng hơn Talen Di n viên M t ho c nhi u ngư i tham gia óng phim Tilt Ngư c/ H Chân máy quay c nh, nâng ho c h ng u máy kính Tracking T nh ti n máy Máy quay di ng cùng chi u v t quay. Ví d quay khi quay ô tô ang ch y Treatment X lý k ch b n M r ng k ch b n thành nhi u trư ng o n có ghi chú góc quay, l i tho i,.. Văn b n này nêu rõ c u trúc, s ti n tri n và c tính c a phim k c chi ti t v di n viên, hi n trư ng Voice over Gi ng ngo i L i bình ho c mô t hình nh hình Wide angle ng kính góc ng kính cho khuôn hình r ng hơn ng kính
  5. lends r ng thư ng Wild sound Ti ng ng t Ti ng ng thu không cùng m t lúc v i quay nhiên phim, thư ng ư c s d ng như hi u qu v âm thanh Wipe G t hình Xóa hình nh trên màn hình hình nh ti p theo hi n ra Zoom Máy quay c nh nhưng hình nh thu ư c cho ta c m giác máy ang ti n l i g n ho c ra xa v t ho c c nh quay The shot C nh Là ơn v cơ b n c a m i b phim cũng gi ng như ta g i t ng là ơn v c a m t ngôn ng . Khi s d ng m t t ng b n có th hi u ư c nghĩa c a nó. N u k t h p t này v i nhi u t khác, nó s t o thành các thành ng , câu, o n, chương ho c th m chí c m t cu n sách C nh quay gi ng như m t t ng . B n có th hi u ư c nghĩa c a nó nhưng lý thú hơn nhi u khi nó ư c k t h p v i nh ng c nh khác và nó phát tri n thành m t b phim What is a shot M t c nh quay M t c nh b t u khi motor máy quay ho t là gì ? ng và nó d ng khi máy quay ng ng quay. M t c nh thư ng cho ta m t o n ơn gi n c a hành ng. Ví d : chúng ta có th quay m t cô gái ang cư i. Chúng ta có th quay m t c nh khác khi máy quay ng ng ch y, sau ó chúng ta chuy n sang m t c nh khác như quay m t chi c xe ang ch y trên ư ng. M t c nh quay có th dài hay ng n tùy thu c vào ý c a o
  6. di n Why shot Vì sao ph i Ph i chuy n c nh vì 5 lý do sau ây: changes ? chuy n c nh? 1. Th i gian: chúng ta không th xem m t b phim ngày này sang ngày khác. M t b phim thư ng nén th i gian, ôi khi nó l i giãn th i gian. Chúng ta chuy n c nh nói lên s thay i c a y u t th i gian 2. a i m: chúng ta có th quay m t ngư i m t th i i m A, sau ó gi i thi u ngư i khác m t i m B vì v y ta ph i chuy n c nh 3. Góc : chúng ta có th mu n thay i góc , thay i v trí ho c góc máy quay có th cho m t hình nh p hơn t o nên cho ngư i xem m t quan ni m khác i v i tr ng tâm trong khuôn hình 4. Kho ng cách: chúng ta có th mu n thay i kho ng cách gi a máy quay và v t quay. Chúng ta cũng có th ưa máy quay l i g n l y m t c nh c n ho c chuy n máy ra xa v t quay hơn n a. 5. Nh n m nh: chúng ta có th ưa ra m t y u t nào ó vào s chú ý c a ngư i xem. Chúng ta có th nh n m nh m t ngư i ho c m t v t, s nh n m nh này ôi khi c n t i chuy n c nh Camera ng tác máy Khi làm phim chúng ta ph i cân nh c xem có movement quay c n thi t ph i di chuy n máy quay hay không?
  7. Có hai cách th hi n chuy n ng trong m t b phim: 1. Chuy n ng c a m t v t th bên trong khuôn hình. Ta g i chuy n ng này là hành ng 2. Chuy n ng c a b n thân máy quay ho c ng kính Reasons for Lý do làm 1. Lý do th nh t là nh m gi cho v t chuy n camera ng tác máy ng luôn trong khuôn hình. Khi quay ngư i movement hay v t chuy n ng b n thân chúng ta ph i chuy n ng theo. N u không chuy n ng thì ngư i ho c v t s ra kh i khuôn hình 2. ng tác máy làm ch m hành ng trong m t c nh b i chúng ta quay toàn b hành ng x y ra. Máy quay thu toàn b hành ng. Chúng ta c n th i gian quay b ng v i th i gian hành ng x y ra trong th c t . 3. ng tác máy quay ôi khi t o cho ngư i xem c m giác là máy quay là m t ngư i ang quan sát hành ng ang x y ra, trư ng h p này ư c g i là máy quay v trí ch quan. V trí này r t có hi u qu trong vi c hư ng d n s chú ý c a ngư i xem Standar types of Nh ng l ai Lia: u ng kính di chuy n theo chi u ngang camera ng tác máy t trái sang ph i ho c ngư c l i bàm theo movement tiêu chu n hành ng x y ra y máy: y máy theo ngư i ho c v t di ng trong khi quay phim
  8. Ngư c lên ho c chúc máy xu ng: ngư c lên ho c chúc máy lên hay ngư c l i theo chuy n ng c a ngư i ho c v t Zoom vào: thu d n hình nh vào m t chi ti t ho c m t b ph n nh t c nh r ng ban u. Chi ti t nh l n d n lên trong khi nh ng ph n l n hơn c a khuôn hình ban ub c td nd n Zoom ra: ngư c l i v i zoom vào. Hình nh r ng d n ra và ngày càng cho ta nhi u h u c nh hơn Camera Angles Góc quay Góc nhìn m t v t nào ó là gì? ó là chúng ta t o ra m t quan i m c th iv i m tv t nào ó. Nói cách khác, chúng ta có cách nhìn c th v i v t th ó. M t ngư i làm phim cũng có nhi u góc khác nhau cân nh c Khi làm phim chúng ta s d ng các góc gi i thi u ngư i ho c v t nào ó cho ngư i xem: − T m t v trí lý thú ho c không bình thư ng − nh n m nh vào chi u cao c a ngư i ho c v t − nh n m nh vào t m vóc th p c a ngư i ho c v t − gi i thi u ngư i ho c v t t phía trư c, phía sau, phía ph i ho c trái Góc quay có th làm cho nh ng hình nh bình thư ng tr nên c bi t, có th làm cho m t
  9. khuôn m t quen thu c thành b bóp méo ho c tr nên áng s . Góc quay có th bi n m t ngư i bé nh thành m t tên kh ng l ho c có th làm cho m t ngư i ho c v t to kh e tr nên nh bé và y u u i. Có ba lo i góc quay như sau: Góc th p: ngư i ho c v t ư c quay t góc th p hơn Góc trung: máy quay t ngang t m vai v i ngư i ho c v t ư c quay Góc cao: máy quay hư ng xu ng ngư i ho c v t ư c quay.
Đồng bộ tài khoản