Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành ngân hàng

Chia sẻ: | Ngày: pdf 6 p | 2636

9
5.226
views

Một số từ chuyên ngành dùng trong ngành ngân hàng

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành ngân hàng
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản