Các trò chơi tiểu học

Chia sẻ: donna230882

• Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo * Số lượng: 50 ­> 70 người, chia thành 2 đội * Địa điểm: trong phòng, ngoài sân * Thời gian: 5 ­> 7 phút

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản