CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

Chia sẻ: dauxanhnguyenhuong_1

+Kiến thức: HS biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. +Kỹ năng: Biết vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông của hai tam giác vuông. +Thái độ: Cận thận, chính xác khi vẽ hình, chứng minh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA


TAM GIÁC VUÔNGI.MỤC TIÊU


+Kiến thức: HS biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.


+Kỹ năng: Biết vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp cạnh huyền –

cạnh góc vuông của hai tam giác vuông.


+Thái độ: Cận thận, chính xác khi vẽ hình, chứng minh.


II.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên.


-Thước thẳng, ê ke, compa, bảng phụ.


2.Học sinh.


-Thước kẻ, ê ke, compa, bảng nhóm, bút dạ.


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1.Ổn định tổ chức.


-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:

....................................................................................................................................

....


/38. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

....


2.Kiểm tra.
HS1.Nêu các trường hợp bằng nhau của HS1. Trả lời ...

hai tam giác? Phát biểu định lí Py-ta-

go?

HS nhận xét, bổ sung.
Nhận xét, cho điểm HS.
3.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của 2 tam giác vuông.
1.Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai

tam giác vuông.
-Xem hình 140 cho chúng ta biết

điều gì?


-Hai tam giác ABC và DEF có

bằng nhau không? Vì sao?


+AB = DE, AC = DF,  A =  D =900
-Hai tam giác vuông bằng nhau

khi nào?
  ABC =  DEF (c.g.c)

-Đại diện từng nhóm trình bày trên bảng.
-Xem hình 141, 142 (Hoạt động

nhóm) Cho biết hai tam giác

vuông trên mỗi hình có bằng

nhau không ? Vì sao? (GV vẽ sẵn

hình cho HS) +AC = DF,  C =  F,  A =  D = 900


=> ABC = DEF (c.g.c)
+  A =  D = 900,  B =  E =>  C=  F


=> ABC= DEF (g.c.g)


HS thực hiện ?1


H.143: AHB  AHC


H.144: DKE  DKF


H.145: OMI  ONI
HS trả lời …
Cho HS làm ?1
-Vậy hai tam giác vuông có

những trường hợp bằng nhau

nào?
Hoạt động 2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông.
2.Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền

và cạnh góc vuông.
Cho HS giải bài toán: Bài toán:


Cho ABC (  A = 900) và DEF
ABC (  A = 900)
(  D = 900) có BC = EF, AC = DF.

GT DEF (  D = 900)
Chứng minh ABC = DEF?


BC = EF, AC = DF
-Hãy viết GT, KL của bài toán?KL ABC = DEF


Chứng minh


Đặt BC = EF = a , AC = DF = b


Trong tam giác vuông ABC có:
GV hướng dẫn chứng minh:

BC2 – AC2 = AB2 hay AB2 = a2 – b2
-Từ GT có thể tìm thêm được yếu tố
(1)
bằng nhau nào của 2 tam giác vuông đó

không? Trong tam giác vuông DEF có:


EF2 – DF2 = DE2 hay DE2 = a2 – b2
-Từ bài toán trên, các em hãy khái quát

thành định lý? (2)


Gọi HS phát biểu lại. Từ (1) và (2) =>AB = DE
Cho HS làm ?2.  ABC = DEF (c.c.c)

*Định lý: Nếu cạnh huyền và một cạnh

góc vuông của tam giác vuông này bằng

cạnh huyền và một cạnh góc vuông của

tam giác vuông kia thì hai tam giác

vuông đó bằng nhau.


HS phát biểu định lí.


HS thực hiện ?2


Cách 1.


ABC cân tại A =>AC = AB, AH

chung  AHB =  AHC => AHB =

AHC


(cạnh huyền – cạnh góc vuông)


Cách 2.


ABC cân tại A =>AB = AC và


 B =  C,  AHB =  AHC
=> AHC = AHC (cạnh huyền – góc

nhọn)4.Củng cố.


-Hai tam giác vuông bằng nhau khi nào?


Có 4 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông:


1) Hai cạnh góc vuông


2) Cạnh góc vuông – góc nhọn


3) Cạnh huyền – góc nhọn


4) Cạnh huyền – cạnh góc vuông


5.Hướng dẫn.


-Học thuộc lý thuyết của bài.


-Làm các bài 63, 64 SGK.Tr.136, 137.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản