Các từ tiếng anh về con vật

Chia sẻ: chukien

Tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho thiếu nhi

Nội dung Text: Các từ tiếng anh về con vật

 

  1. Animal bird snake dog cat insect fly bee ant horse pig cow sheep
  2. goat monkey fish lion elephant bear domestic fowl rat tiger camel butterfly eagle
  3. mouse rabbit wolf zebra giraffe frog crocodile deer spider flea duck pigeon rodent dinosaur swan chicken tortoise whale
  4. parrot domestic ass louse turkey owl cattle nightingale kangaroo
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản