Các vai trò: Nguồn gây căng thẳng cho lãnh đạo

Chia sẻ: Thugiang Thugiang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
16
download

Các vai trò: Nguồn gây căng thẳng cho lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu rõ tình trạng căng thẳng của lãnh đạo hiện nay không chỉ giúp nhận ra các nguyên nhân gây nên căng thẳng, mà còn biết rõ ai là người gây nên tình trạng này. Bởi vì các lãnh đạo phải tiếp xúc với rất nhiều nhóm người, nên sự căng thẳng đến từ rất nhiều nguồn khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các vai trò: Nguồn gây căng thẳng cho lãnh đạo

  1. Các vai trò: Nguồn gây căng thẳng cho lãnh đạo Hiểu rõ tình trạng căng thẳng của lãnh đạo hiện nay không chỉ giúp nhận ra các nguyên nhân gây nên căng thẳng, mà còn biết rõ ai là người gây nên tình trạng này. Bởi vì các lãnh đạo phải tiếp xúc với rất nhiều nhóm người, nên sự căng thẳng đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Nhóm nào cũng có thể gây căng thẳng cho lãnh đạo ở mức độ tương đương nhau, các nhóm chẳng hạn như: các sếp, những người đồng cấp, các báo cáo trực tiếp và khách hàng gây căng thẳng theo các cách khác nhau. Có rất ít sự khác biệt giữa các sếp, người đồng cấp, các báo cáo trực tiếp và các khác hàng trong việc trở thành các nguồn gây căng thẳng. Các lãnh đạo đều nhất trí rằng các khách hàng (63%) và báo cáo trực tiếp (63%) là các nguồn gây căng thẳng nhất, nhưng những người đồng cấp (62%) và các sếp cũng gây căng thẳng không kém. Các lãnh đạo chịu căng thẳng từ các nguồn trên với các mức độ như nhau, nhưng lại theo các cách thức khác nhau. Căng thẳng từ sếp Căng thẳng từ các sếp có xu hướng xuất phát từ cảm giác rằng anh/ cô ta không hỗ trợ đủ cho lãnh đạo hoặc không bày tỏ sự kính trọng đối với quyền hành của lãnh đạo. Các sếp với phong cách lãnh đạo và quản lý khác nhau cũng là một nguồn gây căng thẳng đáng kể. Căng thẳng từ người đồng cấp Căng thẳng từ những người đồng cấp không giống như căng thẳng xuất phát từ các sếp. Sự ganh đua và thiếu cơ hội làm việc theo nhóm cùng các người đồng cấp là các nguồn chính gây ra căng thẳng cho lãnh đạo. Giữa những người đồng cấp mà thiếu đi sự nhiệt tình khi làm việc theo nhóm, cũng như thiếu sự cộng tác là các nguyên nhân chính gây căng thẳng cho cá nhân người lãnh đạo. Căng thẳng từ báo cáo trực tiếp và khách hàng Báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc là nguồn chính yếu dẫn tới căng thẳng cho cá nhân lãnh đạo, nhưng không có các vấn đề nảy sinh từ thực hiện công việc, thì các báo cáo trực tiếp ít khi trở thành một nguồn gây căng thẳng. Điều này cũng đúng với các khách hàng. Nguyên nhân chủ yếu gây ra căng thẳng từ phía khách hàng chính là các đòi hỏi và trông đợi không hợp lý. Tuy nhiên, khi không nhận được các yêu cầu quá đáng hoặc bất hợp lý, bản thân các khách hàng cũng ít khi trở thành một nguồn gây căng thẳng đáng kể. Sếp của bạn gây căng thẳng cho bạn như thế nào?
  2. Các nguồn gây căng thẳng % Sự tôn trọng/ Hỗ trợ 24 Phong cách khác nhau 22 Những đòi hỏi hoặc mong muốn phi thực tế 16 Sự rõ ràng về tầm nhìn/ chiến lược 10 Không phải là một nguồn gây căng thẳng 10 Mối quan hệ gượng ép 6 Trách nhiệm giải trình cá nhân 4 Những yếu tố lặt vặt 4 Phát triển mọi người 2 Những người đồng cấp khiến bạn căng thẳng như thế nào? Các nguồn gây căng thẳng % Sự ganh đua/ Thiếu làm việc theo nhóm 35 Sự tôn trọng/ Hỗ trợ 13 Trách nhiệm giải trình cá nhân 10 Không phải là một nguồn gây căng thẳng 8 Sự rõ ràng về Chiến lược/ Tầm nhìn 8 Những mong muốn hoặc đòi hỏi không thực tế 6 Sự khác nhau về phong cách 6 Những yếu tố lặt vặt 6 Mối quan hệ gượng ép 4 Phát triển mọi người 2 Các báo cáo trực tiếp khiến bạn căng thẳng như thế nào? Các nguồn gây căng thẳng % Trách nhiệm giải trình cá nhân 42 Không phải là một nguồn gây căng thẳng 17 Sự gượng ép 10 Phát triển mọi người 8 Các mong muốn hoặc đòi hỏi phi thực tế 6 Các phong cách khác nhau 6 Sự tôn trọng/ Hỗ trợ 4 Sự ganh đua/ Thiếu làm việc theo nhóm 4 Những việc vụn vặt 4 Các khách hàng khiến bạn căng thẳng như thế nào?
  3. Các nguồn gây căng thẳng % Các trông đợi hoặc đòi hỏi phi thực tế 63 Không phải là nguồn gây căng thẳng 17 Các phong cách khác nhau 6 Những việc vụn vặt 6 Ganh đua/ Thiếu làm việc theo nhóm 4 Sự gượng ép 2 Trách nhiệm giải trình cá nhân 2 K. Minh Theo Centre for Creative Leadership
Đồng bộ tài khoản