Các văn bản chính sách liên quan đến quản lý lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam

Chia sẻ: adapter

Trong những năm qua đã có rất nhiều văn bản pháp luật của Nhà nước thể hiện các chính sách và những quy định về khai thác và phát triển lâm sản ngoài gỗ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản