Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Các văn bản quy hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: pdf | 88 trang

0
48
lượt xem
18
download

m; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Các bếp ăn tập thể và các cơ sở sản xuất suất ăn chế biến sẵn được hưởng dẫn xây dựng cam kết “bếp ăn tập thể - bếp ăn an toàn - xuất ăn vệ sinh

Các văn bản quy hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản