các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên

Chia sẻ: nhan_nhudung

Phân tích làm rõ nguyên nhân về kết quả học tập của các sinh viên chuyên ngành Kinh tế của trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Vấn đề phát huy hiệu quả và khả năng của sinh viên.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản