Các yếu tố chính của môi trường vĩ mô

Chia sẻ: HUYNH THANH THAO THAO | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

1
365
lượt xem
77
download

Các yếu tố chính của môi trường vĩ mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp yếu tố từ bên trong cũng như từ bên ngoài thường xuyên tác động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của DN.Lãi suất tăng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của DN; ảnh hưởng đến doanh số của DN.Lãi suất giảm thì các DN mở rộng sản xuất, sự cạnh tranh ngành cũng cao hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố chính của môi trường vĩ mô

 1. Chương III câu 1 Các yếu tố chính của môi trường vĩ mô? Xu hướng mà mỗi yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hoạt động DN của bạn
 2. Giáo viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM Nhóm trình bày: Nguyễn Xuân Long Trần Thị Hoàng Oanh Bùi Thanh Tuấn
 3. I. Khái niệm môi trường hoạt động của DN Tổng hợp yếu tố từ bên trong cũng như từ bên ngoài thường xuyên tác động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của DN.
 4. PHÂN LOạI MÔI TRƯờNG QUảN II. TRị Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô. – Nhóm yếu tố môi trường vi mô. – Nhóm yếu tố môi trường nội bộ. –
 5. MÔI TRƯờNG VĨ MÔ BAO GồM: trường kinh tế  Môi trường chính trị - pháp luật  Môi trường văn hóa - xã hội  Môi trường công nghệ  Môi trường tự nhiên  Môi
 6. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 1. Môi trường kinh tế.  GDP & GNP tăng lên hay giảm xuống: cơ hội và Xu hướng của thách thức cho DN và nhà Tổng sản phẩm quản trị DN quốc nội GDP và tổng thu nhập quốc dân GNP
 7. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 1. Môi trường kinh tế. Lãi suất tăng ảnh hưởng • đến tỷ suất lợi nhuận của DN; ảnh hưởng đến doanh số của DN. Xu hướng của lãi suất trong nền kinh tế. Lãi suất giảm thì các DN • mở rộng sản xuất, sự cạnh tranh ngành cũng cao hơn.
 8. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 1. Môi trường kinh tế. Tỷ giá tăng thì bất lợi cho • DN nhập khẩu nhưng thuận lợi cho DN xuất khẩu. Xu hướng của tỷ giá Ngược lại, tỷ giá giảm thì • thuận lợi cho DN nhập khẩu nhưng bất lợi cho DN xuất khẩu.
 9. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 1. Môi trường kinh tế. Thu nhập thực tế giảm: • ảnh hưởng đến hoạt động của DN. Xu hướng tăng giảm của thu nhập Thu nhập thực tế tăng: hoạt • thực tế tính bình động sản xuất kinh doanh quân đầu người của DN phát triển.
 10. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 1. Môi trường kinh tế.  Mứ c độ lạm phát cao gây ra rủi ro trong đầu tư của DN. Mức độ lạm  Lạ mphát vừa phải khuyến phát: khích đầu tư, kích thích thị trường phát triển.
 11. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 2. Môi trường Chính trị - pháp luật  Luật pháp: Môi trường pháp lý hoàn thiện và ổn định sẽ giúp cho DN yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. phủ: Một chính phủ hiệu quả năng động, hạn  Chính chế được tham nhũng sẽ tạo được niềm tin cho DN
 12. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số:  Ảnh hưởng lên nguồn Lối sống nhân lực, đầu ra Văn hóa (outputs) của doanh Gia đình nghiệp trong việc xác Tôn giáo định thị trường mục Nghề nghiệp tiêu và phân khúc thị Tâm lý dân tộc – tâm lý vùng miền: trường.
 13. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số chi phối đến  Chúng Lối sống: việc hình thành Văn hóa những nhu cầu về Gia đình chủng loại chất Tôn giáo lượng và kiểu dáng Nghề nghiệp Tâm lý dân tộc – tâm lý hàng hóa. vùng miền:
 14. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số động và chi phối  Tác Lối sống hành vi ứng xử của Văn hóa: người tiêu dùng và Gia đình người quản trị doanh Tôn giáo nghiệp. Nghề nghiệp Tâm lý dân tộc – tâm lý vùng miền:
 15. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số  Ảnhhưởng trực tiếp Lối sống: đến năng suất chất Văn hóa Gia đình: lượng hiệu quả làm Tôn giáo việc của mọi người. Nghề nghiệp Tâm lý dân tộc – tâm lý vùng miền:
 16. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số  Ảnh hưởng tới văn hóa Lối sống Văn hóa đạo đức tư cách của Gia đình mọi người, trong việc Tôn giáo: chấp hành và thực thi Nghề nghiệp các quyết định. Tâm lý dân tộc – tâm lý vùng miền:
 17. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số Nghề nghiệp khác nhau sẽ Lối sống • dẫn đến những đòi hỏi về Văn hóa phương tiện và công cụ lao Gia đình động khác nhau, nhu cầu Tôn giáo tiêu dùng vui chơi giả trí Nghề nghiệp: Tâm lý dân tộc – tâm lý cũng khác nhau. vùng miền
 18. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 3. Môi trường văn hóa - xã hội. Dân số Lối sống Văn hóa  Ảnhhưởng tới phong Gia đình cách của nhà quản trị và Tôn giáo phong cách tiêu dùng. Nghề nghiệp: Tâm lý dân tộc – tâm lý vùng miền:
 19. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 4. Môi trường công nghệ. Tạo cơ hội cho DN đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên • tiến, gia tăng sức cạnh tranh cho DN, đa dạng hóa sản phẩm. Đe dọa cho DN yếu vốn, dè dặt trong việc đầu tư • công nghệ mới, sản phẩm mới. Công nghệ thay đổi liên tục tạo áp lực cho DN phải • rút ngắn thời gian khấu hao máy móc thiết bị.
 20. III. XU HƯớNG MÀ MỗI YếU Tố Sẽ ảNH HƯởNG ĐếN HOạT ĐộNG DN: 5. Môi trường tự nhiên. Vị trí địa lý • Cơ sở sản xuất kinh doanh đặt tại đâu rất quan trọng đối với từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp. Vị trí đẹp, thuận tiện vào ra sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí và có lợi thế cạnh tranh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản