CÁCH CÀI ĐẶT DOTNET FRAMEWORK

Chia sẻ: hivu69

CÁCH CÀI ĐẶT DOTNET FRAMEWORK Microsoft .NET Framework là mô hình lập trình của Microsoft, nó cung cấp thư viện dùng chung hỗ trợ cho các ứng dụng được lập trình và chạy trên nền tảng .NET.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản