Cách cài đặt phần mềm và ứng dụng cho hệ điều hành Linux

Chia sẻ: bibocumi26

Phần mềm trên Linux được phân phối như thế nào? Trên Windows, phần mềm thường được phân phối ra dưới dạng file cài đặt .msi hoặc .exe thì trên Linux cũng gần tương tự như vậy, có điều trên Linux có nhiều hình thức hơn so với Windows. Phần mềm cho Linux thường có ở dưới những dạng sau: - Trong bộ đĩa cài đặt (thường với những bản phân phối lớn như Redhat, openSuse, Mandriva…) - Trên trang web của nhà sản xuất (thường có sẵn hướng dẫn cài đặt cho từng hệ thống) - Trên các repository (gọi...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản