Cách cài máy in

Chia sẻ: cutiproduction

Chuẩn bị: Cho đĩa máy in vào ổ CD. Bật nguồn điện máy in. Kiểm tra dây đã nối máy tính với máy in trưa. Tiến hành cài máy in: Kích chuột vào Start. Sau đó kích chuột Settings and Faxes như hình dưới. Sau đó kích chuột Printers. Sau đó màn hình xuất hiện như hình dưới. Ta chọn ( kích đúp chuột) vào Add a printer. Sau đó xuất hiện hình bên Ta chọn Next Sau đó xuất hiện hình dưới Ta bỏ đánh dấu ở Automaticaly chọn Next detect and .. Sau đó ta chọn mũi tên chỏ xuống Sau đó ta chọn USB....

Nội dung Text: Cách cài máy in

 

  1. Cách cài máy in I. Chuẩn bị: - Cho đĩa máy in vào ổ CD. - Bật nguồn điện máy in. - Kiểm tra dây đã nối máy tính với máy in trưa. II. Tiến hành cài máy in. 1. Kích chuột vào Start 2. Sau đó kích chuột Settings 3. Sau đó kích chuột Printers and Faxes như hình dưới Sau đó màn hình xuất hiện như hình dưới. 4. Ta chọn ( kích đúp chuột) vào Add a printer
  2. Sau đó xuất hiện hình bên Ta chọn Next Sau đó xuất hiện hình dưới Ta bỏ đánh dấu ở Automaticaly detect and ....... chọn Next Sau đó ta chọn mũi tên chỏ xuống Sau đó ta chọn USB........ Sau đó ta chọn Next
  3. Ta chọn Have Disk ... Sau đó ta chọn Browse: Sau đó chọn mũi tên như hính dưới Sau đó ta chọn ổ CD
  4. Sau đó ta kích đúp vào thư mục Canon hoặc HP tuỳ vào máy in của bạn hoặc chọn nó và chọn Open ở dưới Sau đó chọn tên máy in của bạn ( Ví dụ máy in Canon 2900) sau đó chọn Open Sau đó chọn Win 2k_XP Sau đó chọn Open
  5. Sau đó chọn Open Sau đó chọn OK Sau đó chọn Next (đây tên máy in của mình) Sáu đó ta cứ chọn Next đến khi xuất hiện như hình dưới ta chọn Finish để hoàn thành
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản