Cách chăm sóc bé từ 3 tháng đến 1 tuổi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
6
download

Cách chăm sóc bé từ 3 tháng đến 1 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở giai đoạn này bé phát triển rất nhanh. Bé sẽ học ngồi, sau đó tập bò, tập đi và phát triển các kĩ năng vận động khác. Bé luôn quan sát, tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng như cố gắng truyền đạt những vấn đề của mình cho người khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách chăm sóc bé từ 3 tháng đến 1 tuổi

  1. Cách chăm sóc bé t 3 tháng n 1 tu i giai o n này bé phát tri n r t nhanh. Bé s h c ng i, sau ó t p bò, t p i và phát tri n các kĩ năng v n ng khác. Bé luôn quan sát, tìm hi u v th gi i xung quanh cũng như c g ng truy n t nh ng v n c a mình cho ngư i khác. S tăng trư ng và phát tri n 3 tháng tu i, con b n r t hay ng m nhìn b n và áp l i ti ng c a b n. Bé r t thích n m b t nh ng gì sôi ng xung quanh mình. Khi b n nói, bé s chăm chú l ng nghe r i b p b theo. tháng th 6, bé bi t phát âm nh ng t ơn gi n như “ba ba” , “ma ma”…H u h t các bé có th v i tay t i các v t
  2. d ng, chơi; bi t ph n i, la l n khi b n l y m t th gì ó t trong tay bé. Cũng vào tháng th 6 này, bé bi t bò vư t qua ư c các chư ng ng i v t trên ư ng. i v i m t s bé, gi a tháng th 6 n 1 tu i có s thay i v kh i lư ng và kích thư c r t nhanh. Hơn n a, bé ng i ít mau m i hơn, ít ch ng tay tháng th 7. Sau ó bé b t u t p bò, trư n n ch mà bé mu n n r i d a vào nh ng v t xung quanh ng lên và c t p i. ôi khi các bé ch thích bò. i u ó làm cho bé au nh c m t th i gian d n n vi c bé ch m bi t i. Th i gian mà chi c răng s a u tiên m c các bé thư ng không gi ng nhau. B n có th phát hi n th y khi bé nói hay ch y nư c mi ng. 1 tu i, các bé có kh năng t i m t mình, c m ly u ng nư c và dùng mu ng ăn. Vui chơi cũng nh hư ng ít nhi u t i bé. Hãy t p nói cho con c a b n, kh i u có th là tên c a chính bé và sau ó là nh ng t i lo i như ”m ” và “ba”. M t s bé s có ph n ng v i nh ng câu nói ơn gi n như “vâng” “d ”.
  3. Ph i luôn ki m tra s c kho và s phát tri n i v i các bé t b y hay tám tháng tu i. trong th i gian ó, bé cũng ư c ki m tra v thính giác và i u quan tr ng ph i nh r ng s phát tri n m i bé u khác nhau và n u có th c n c gì quan tr ng v con b n thì hãy nói rõ i u ó v i bác sĩ.
Đồng bộ tài khoản