Cách chọn gối ngủ phù hợp

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
5
download

Cách chọn gối ngủ phù hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiếc gối là vật dụng không thể thiếu của hầu hết mọi người bởi nó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với giấc ngủ. Một chiếc gối phù hợp không chỉ giúp bạn có giấc ngủ thật sâu mà còn tốt cho sức khỏe lâu dài của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách chọn gối ngủ phù hợp

  1. Cách ch n g i ng phù h p Chi c g i là v t d ng không th thi u c a h u h t m i ngư i b i nó óng vai trò vô cùng quan tr ng i v i gi c ng . M t chi c g i phù h p không ch giúp b n có gi c ng th t sâu mà còn t t cho s c kh e lâu dài c a b n. Ngư c l i, m t chi c g i không phù h p có th khi n b n không tài nào ch p m t hay vô cùng m t m i sau khi ng d y. nh: Images Vi c ch n cho mình m t chi c g i phù h p là i u
  2. không quá ph c t p, cơ b n là b n ph i bi t d a trên tư th n m ng và m m – c ng c a t m n m. Sau ây là m t vài l i khuyên h u ích b n l a ch n chi c g i ng phù h p v i mình. G i ng c n phù h p v i tư th n m Cho dù tư th ng mà b n thư ng n m là ng a, nghiêng, úp ho c b t kỳ m t tư th nào khác thì m t chi c g i ư c xem là lý tư ng n u nó có th h tr nh ng ư ng cong t nhiên c a c t s ng b n m t cách t t nh t. • Nh ng ngư i thư ng n m ng a nên ch n m t chi c g i th p ho c v a, có th hơi lõm ph n gi a. Lo i g i này s giúp c b n duy trì v trí trung bình, trong khi các lo i g i quá th p ho c quá cao s khi n c b n b th ng so v i c t s ng, gây khó ch u và nh hư ng n gi c ng c a b n. • Nh ng ngư i thích n m nghiêng nên ch n m t
  3. chi c g i có dày t trung bình tr lên thì m i có th gi v trí c n nh và tho i mái nh t. N u b n thư ng n m ng nghiêng, ng nên ch n g i th p, vì nó s khi n c b n không gi ư c v trí cân b ng và không th có ư c m t gi c ng sâu. • Nh ng ngư i thư ng có thói quen n m úp khi ng nên ch n m t chi c g i th t m ng ho c có th n m trên n m mà không c n g i. Nhi u ngư i m c sai l m khi ch n chi c g i quá cao - nó s khi n c b n dư ng như b b cong r t khó ch u. N u b n thư ng có gi c ng không sâu và hay thay i tư th ng nhi u l n trong m t êm, hãy nh ng chi c g i khác nhau trên giư ng b n b n ti n thay i. Nh ng chi c g i phù h p v i tư th không ch giúp b n ng ngon mà còn t t cho s c kh e, c bi t là xương c t s ng c a b n. G i ng phù h p v i n m
  4. m m – c ng c a n m nh hư ng r t l n n vi c ch n g i c a b n.T m n m càng c ng thì òi h i chi c g i càng cao. Nh ng t m n m c ng s gi cơ th b n n m úng v trí và chính vì th b n c n m t chi c g i dày nâng ph n u c a mình. Ngư c l i, nh ng t m m m có xu hư ng khi n cơ th b n b lún xu ng, do ó, có ư c s cân b ng, b n c n m t chi c g i th p hơn. Riêng i v i nh ng t m n m v a ph i, không quá c ng cũng không quá m m, b n có th d dàng ch n m t chi c g i phù h p mà không ph i “tr hao”.
Đồng bộ tài khoản