Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Chia sẻ: kuro113

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật) 1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp) là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép.

Nội dung Text: Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp


sang câu gián tiếp(reported


speech:câu trần thuật)
1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp)


là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và


đc đứng giữa hai dấu kép.


b/. Indirect speec(lời nói gián tiếp)


là lời nói của người nào đc thuật lại theo ý của người
tường thuật nhưng ý nghĩa của câu hôk thay đổi.


2)_ Động từ tường thuật


a/. say:


thường đc dùng trong lời nói trực tiếp, nếu có tân ngữ đi


sau fải thêm giới từ "to"


b/. Tell:


thường đc dùng trong lời nói gián tiếp, nếu có tân ngữ đi


sau thì hôk cần giới từ


3)_Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp:Để


chuyển đổi thì chúng ta cần tuân theo 3 quy tắc:


a/. Đổi ngôi:
+ Ngôi thứ nhất => ngôi của chủ ngữ trong mệnh đề


tường thuât.


+ Ngôi thứ hai: thông thường => ngôi thứ 3 or theo ngôi of


tân ngữ trong mệnh đề tường thuât.


+ Ngôi thứ 3 hôk đổi


b/. Dổi thì:


Đổi theo nguyên tắc lùi về một thì


Một số đt: should, had better, ought to, must thì hôk đội*


Những trường hợp hôk đổi thì:


+ Khi ĐT tường thuật ở thì HTĐ, TLĐ, HTHT.


+ Khi trong mệnh đề trực tiếp:
diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên, một định luật


khoa hoc.


+ Nội dung trong mệnh đề trực tiếp diễn tả sự việc vừa


mới xảy ra, vừa mới nói


c/. Đổi từ, cụm từ chỉ thời gian:


now --> then


ago--> before


today --> that day


yesterday -->the day before


tomorrow --> the next day


this --> that
these --> those


here --> these


5)_ a/. Lời nói trực tiếp là câu yêu cầu, mệnh lệnh:


--> S+ asked+O + to_V/ not to V
b/. Câu hỏi:


b1/. Câu hỏi yes /no--> S+ aske/ waned to


know+O+if/where+S _ V


b2/. Câu hỏi Wh_ : S+ aske/ wanted to know+O


+Wh_+S_V


* Nếu dùng với wanted to know thì thường có thêm cụm
từ "or not" (hay hôk)*


BT nàzz:chuyển đổi câu trực tiêp sau thành câu gián tiếp:I


said to you: " Do you thanks to me? "
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản