Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Chia sẻ: kuro113

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật) 1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp) là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản