Cách đánh giá năng lực nhân viên

Chia sẻ: bacsiquaidi123

Nói về việc đánh giá nhân viên thì thật ra có hai phần đánh giá rõ rệt: - Đánh giá năng lực (Competence appraisal) - Đánh giá công việc (Perfromance appraisal) 1. Với hệ thống đánh giá năng lực (việc này đòi hỏi nhiều thời gian xây dựng): việc đâu tiên là doanh nghiệp phải xây dựng được từ điển năng lực theo các bươc sau: 1.1 Hệ thống hoá toàn bộ chức danh trong công ty 1.2 Xác định các loại năng lực cần có 1.3 Với từng loại năng lực: xác định các cấp độ cần có. ...

Nội dung Text: Cách đánh giá năng lực nhân viên

Cách đánh giá năng lực nhân viên
Nói về việc đánh giá nhân viên thì thật ra có hai phần đánh giá rõ rệt:

- Đánh giá năng lực (Competence appraisal)

- Đánh giá công việc (Perfromance appraisal)
1. Với hệ thống đánh giá năng lực (việc này đòi hỏi nhiều thời gian xây

dựng): việc đâu tiên là doanh nghiệp phải xây dựng được từ điển năng lực theo các

bươc sau:

1.1 Hệ thống hoá toàn bộ chức danh trong công ty

1.2 Xác định các loại năng lực cần có

1.3 Với từng loại năng lực: xác định các cấp độ cần có.

Ví dụ: Theo từ điển năng lực cư xử cuả Hội Đồng Anh

Loại năng lực: Định hướng phục vụ khách hàng

Cấp 1: Cập nhâṭ thông tin mới nhất cho khách hàng. Hành động nhanh

chóng và đảm bảo rằng các vấn đề của khách hàng đã được giải quyết. Giao tiếp

tốt với tất cả các khách hàng ...

Cấp 2: Nghĩ về khách hàng khi làm công việc hàng ngày. Tự hỏi "làm thế

nào để gia tăng giá trị nâng cao cho khách hàng". Nghiên cứu cách cung cấp dịch

vụ và giả pháp cho các vấn đề ..

Cấp 3: Bỏ thời gian hỏi và tim hiểu nhu cầu thật sự cuả khách hàng, sâu

hơn những đề cập trước đó. Thiết lập hệ thống thu nhận phản hồi từ khách hàng ...

Cấp 4: Luôn luôn làm việc sát sao với khách hàng, luôn nghĩ đến nhu cầu

cuả khách hàng , hành động vì lợi ích lâu dài cuả khách hàng. Giúp khách hàng

hướng đến tương lai ...
1.4 Từ từ điển năng lực này, chúng ta sẽ xem xét với mỗi chức danh công

việc thì: loại năng lực nào cần có, cấp độ yêu cầu là bao nhiêu?
2. Phần đánh giá công việc: - Perfromance appraisal

Phần đánh giá này đơn giản hơn dựa vào các muc tiêu kinh doanh, nhiệm

vụ cuả chức danh công việc đảm nhận mà ta thống kê nên các chỉ số đánh giá cho

nhân viên (KPI/KPRI) ví dụ như đối với nhân viên bán hàng thi có các KPI như:

doanh thu, số hợp đồng ký, số khách hàng mới tíêp cận ...

Chi tiêu đo lương cho các KPI này thay đổi theo từng khoảng thời gian

đánh giá tùy theo muc tiêu kinh doanh cuả doanh nghiệp.Chúng ta tính luôn yếu tố

tần suất thực hiện và trọng số cuả nó khi gắn kết cho từng chức danh.
3. Khi Đánh giá thực tiễn:

- Với Đánh giá công viêc thì doanh nghiệp dễ thực hiện vì đã được lượng

hóa và được chứng minh thông qua kết quả công việc trong trong thực tế.

- Với đánh giá năng lực, chúng ta có hai cách:

+ Nếu từ điển công việc chúng ta xây dựng đã quá chi tiết, có thể bao gồm

yếu tố lượng hoá trong đó và chúng ta thấy rằng đủ cơ sở lượng hóa thi có thể

ngay khi đánh giá, căn cứ vào từ điển năng lực chúng ta có thể xếp loại ngay nhân

viên đó thuộc cấp độ nào
+ Ngược lại: chúng ta xây dựng một hệ thống câu hỏi xoay quanh chủ đề

loại năng lực đó và thông qua kểu quả trả lời, căn cứ vào từ điển năng lực chúng ta

có thể xếp loại nhân viên này thuộc cấp độ nào.
4. Ở một số công ty ngay trong bảng mô tả công việc đã có luôn phần ghi

nhận các chỉ số đo lường công việc (KPI). Còn phần yêu cầu năng lực thông qua

việc mô tả trách nhiệm công việc từ bảng mô tả công việc, doanh ngiệp sẽ xây

dựng nên từ điển năng lực và từ đó căn cứ đánh giá theo cách D mô tả trên.

Việc khó khăn mà hầu hết chúng ta gặp phải khi xây dựng hệ thống đánh

giá là việc xây dựng nên từ điển năng lực. Tương ứng với từng ngành nghề doanh

ngiệp đang có, từng muc tiêu cụ thể cuả các vùng chiến lược trong doanh nghiệp:

tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển ...mà doanh nghiệp

với nhận ra và định rõ năng lực để xây dựng nên từ điển năng lực. Có ba tiêu chí

căn cứ: knowldge, value (soft skill), skill - KVS để nhận diện các loại năng lực và

xây dựng nên từ điển công việc
Theo D được biết hầu hết doanh nghiệp cũng đang loay hoay về vấn đề xây

dựng hệ thống này và thông qua các nhà tư vấn để xây dựng hệ thống haòn chỉnh

hơn. Cũng có môt số anh chị đang làm công tác quản lý nhân sự thông qua các

khóa học và tự xây dựng nên.
Hy vọng một số thông tin trên có thể hữu ích.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản