Cách đặt dấu nhấn trọng âm.

Chia sẻ: hetmuonnoi

Cách đặt dấu nhấn trọng âm .Đặt dấu nhấn trọng âm trong tiếng anh đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định bạn phát âm chuẩn hay không. Bỏ dấu nhấn vào một từ cũng có nhiều trường hợp khác nhau tuy theo ngữ cảnh sử dụng của từ đó.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản