Cách đọc bảng giá trên sàn chứng khoán

Chia sẻ: hieule_vcu

Trên bảng điện tử thì chỉ có 3 mức giá chào mua tốt nhất và chào bán tốt nhất được hiện lên.- Trong cột giá mua thì giá mua tốt nhất (giá mua cao nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu, tiếp theo là các mức giá giảm dần. - Bên cạnh giá mua thì có khối lượng mua tương ứng với mức giá đó.

Nội dung Text: Cách đọc bảng giá trên sàn chứng khoán

CÁCH ĐỌC BẢNG GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN

Sàn HCM khớp lệnh định kỳ. Có nghĩa là lệnh vào hệ thống thì sẽ
được khớp vào cuối mỗi phiên, sau một khoảng thời gian nhất định.


Phiên 1: Từ 8h20 đến 8h40. Sau đó nghỉ giải lao đi ăn sáng.
Phiên 2: Từ 9h10 đến 9h30. Sau đó nghỉ giải lao đi uống cà fê, bàn
chuyện thời sự.
Phiên 3: Từ 10h đến 10h30. Sau đó nghỉ giao dịch, về đi chợ thổi cơm.

10h30 đến 11h là giờ giao dịch thoả thuận giành cho các Đại Gia mua
bán với khối lượng lớn. Nhà đầu tư nhỏ thì không cần quan tâm đến
thời điểm này mà về nghỉ ngơi sớm.


Vì 1 ngày giao dịch 3 phiên với 3 lần khớp lệnh khác nhau nên chỉ số
giá chứng khoán có thể khác nhau. Phiên 1 có thể tăng mạnh, phiên 2
giảm, phiên 3 lại tăng nhẹ. Để biết xu hướng tăng giảm thế nào bạn
phải theo dõi cả 3 phiên hoặc đến công ty chứng khoán xin kết quả
khớp lệnh của của phiên 1, phiên 2 và phiên 3.
Không có quy định nào cấm bạn thay đổi lệnh mua bán. Ví dụ trong
phiên 1 bạn đặt mua cổ phiếu với giá thấp mà không khớp được thì
bạn có thể yêu cầu sửa lại giá mua cao hơn. Bạn phải thực hiện yêu
cầu sửa lệnh trong giờ giải lao, trước khi vào phiên giao dịch. Tuy
nhiên, đối với chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch HCM thì hiện
nay các công ty chứng khoán có vẻ như là hạn chế cho nhà đầu tư sửa
lệnh (trừ khi bạn là khách hàng lâu năm hoặc lệnh của bạn có khối
lượng rất lớn) bởi vì muốn sửa được lệnh thì nhân viên viên trong sàn
giao dịch lại phải sửa khi bắt đầu vào phiên vì lúc này hệ thống mới
cho phép hoạt động. Trong khi thời gian giao dịch mỗi phiên diễn ra
rất ngắn, nếu có nhiều lệnh phải sửa thì sẽ ảnh hưởng đến việc
nhập lệnh mới vào hệ thống.
Còn riêng đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn HN thì bạn có thể
thay đổi lệnh đặt mua bán một cách thoải mái nếu lệnh của bạn chưa
khớp vì thời gian giao dịch trên sàn HN diễn ra khá dài (2 tiếng liên
tục) và hệ thống giao dịch trong sàn HN có khả năng thay đổi lệnh
một cách nhành chóng và thuận tiện ngay tức thì. Đây cũng là một
trong những ưu điểm của hệ thống khớp lệnh liên tục trong sàn HN
mà Trung Tâm GDCK HCM cũng sẽ áp dụng vào cuối năm nay.

Cách thể hiện trên bảng điện tử:
- Trên bảng điện tử thì chỉ có 3 mức giá chào mua tốt nhất và chào bán
tốt nhất được hiện lên.- Trong cột giá mua thì giá mua tốt nhất (giá
mua cao nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp
lên đầu, tiếp theo là các mức giá giảm dần. - Bên cạnh giá mua thì có
khối lượng mua tương ứng với mức giá đó. Ví dụ: Cổ phiếu AGF dư
mua ở mức giá 73.000 đ có khối lượng là 73 lô cổ phiếu (730 cổ
phiếu), tiếp đến ở mức giá 72.500 đ có khối lượng cổ phiếu chào mua
là 500 cổ phiếu....- Trong cột giá bán thì giá bán tốt nhất ( giá bán thấp
nhất đang chờ khớp lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu,
tiếp theo là các mức giá bán tăng dần. - Bên cạnh giá bán thì có khối
lượng bán tương ứng với mức giá đó. Cố phiếu AGF dư bán ở mức
giá 74.000 đ có khối lượng là 9.900 cổ phiếu, tiếp đến mức giá 74.500
có khối lượng chào bán là 5.670 cổ phiếu.Thuyết minh:
- Kết quả giao dịch phiên 1 ngày 15/06/2006, phiên giao dịch thứ
1312.- Chỉ số Vnindex đạt 539,08 điểm, giảm 1,88 điểm so với phiên
giao dịch ngày hôm trước.- Khối lượng cố phiếu được giao dịch
(được khớp lệnh) là 127.940 cổ phiếu (không kể chứng chỉ quỹ
VFMVF1), tổng giá trị giao dịch là 5.984.000 (năm tỉ chín trăm tám
mươi bốn triệu đồng).- Trong bảng trên có 3 cổ phiếu tăng giá là
AGF, BBC và BT6. Có 1 loại cổ phiếu xuống giá là BPC. Còn cổ
phiếu BTC vẫn đứng giá.- AGF và BT6 tăng 0,5 điểm (tăng 500 đ / 1
cổ phiếu), BBC tăng 0,2 điểm ( tăng 200 đ / 1 cổ phiếu). - BPC giảm
0,5 điểm (giảm 500 đ / 1 cổ phiếu).....- Giá khớp của cổ phiếu AGF là
74 nghìn / 1 cổ phiếu nhưng khối lượng khớp chỉ có 180 lô (1.800 cổ
phiếu), vẫn còn dư bán 9.900 cổ phiếu ở mức giá 74. Giá mua cao
nhất còn lại chỉ dừng ở mức 73 nghìn / 1 cổ phiếu.Đây là bảng giá
giao dịch cổ phiếu dạng ngang của Công ty Chứng khoán BSC. Nếu
như bảng dọc thể hiển 3 mức giá mua và bán tốt nhất theo từng hàng
thì ở bảng ngang , 3 mức giá mua và bán tốt nhất được thể hiện theo
theo từng cột. Mức giá mua tốt nhất (giá mua 1) và mức giá bán tốt
nhất (giá bán 1) được đầy vào bên trong, xếp cạnh nhau, tiếp theo là
các mức giá mua thấp hơn và bán cao hơn.

Nhìn vào bảng này ta có thể dễ dàng theo dõi tình hình CUNG - CẦU
thị trường. Ví dụ dưới đây là kết quả giao dịch của ngày 10/05/2006,
khi người bán đổ xô ra bán cổ phiếu ở mức giá sàn, trong khi lượng
cầu có hạn (gần như không còn dư mua) đã khiến cho CUNG lớn hơn
CẦU và kết quả là đã làm cho giá các loại cổ phiếu của phiên giao
dịch ngày hôm đó sụt giảm, chỉ số VNindex giảm 25,58 điểm.

Bảng Giao Dịch Báo Giá của sàn giao dịch Hà Nội(Khớp lệnh liên tục)


Nếu các bạn đã làm quen với bảng giá theo dạng bảng ngang ở bài
trước thì việc theo dõi bảng giao dịch của Hà Nội không có gì là khó
lắm. Bởi vì băng này thể hiện gần như đầy đủ tất các thông tin và
trình bày bằng tiếng Việt một cách khoa học, dễ nhìn và dễ theo dõi.
Vì vậy, mình chỉ xin lưu ý với các bạn một số điểm sau:1. Cách thể
hiện:- Giá Mua tốt nhất và Giá Bán tốt nhất được đẩy gần vào nhau,
chạy dần vào giữa bảng. Giá Mua 1 là giá mua tốt nhất (giá chào mua
cao nhất tại thời điểm bạn đang theo dõi). Giá Bán 1 là giá bán tốt
nhất (giá chào bán thấp nhấp tại thời điểm bạn đang theo dõi. Tiếp
đến mới là các mức giá 2 và 3. Tương ứng với mức giá mua 1 có khối
lượng mua 1, giống như vậy với các mức giá 2 và 3.- Khi có các lệnh
Mua và Bán thỏa mãn điều kiện thì mức giá khớp lệnh cùng với khối
lượng cổ phiếu được thực hiện sẽ thể hiện trong cột Giao Dịch ở
giữa bảng. Vì dụ, cổ phiếu của Bao Bì Xi Măng Bút Sơn - BBS - vừa
khớp được 500 cổ phiếu với giá 15.400 đ / 1 cổ phiếu.- Trong cột
Giao Dịch có thể hiện mức giá khớp lệnh chênh lệch (tăng hay giảm)
so với lệnh vừa được thực hiện ngay trước đó, không phải là giá
chênh lệch so với giá tham chiếu. Cũng trong ví dụ trên thì cổ phiếu
BBS vừa khớp ở mức giá 15.400 đ / 1 cổ phiếu, giảm 0,4 điểm (400
đ / 1 cổ phiếu) so với lệnh vừa thực hiện trước đó là 15.800 đ / 1 cổ
phiếu.2. Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh liên tục (sàn HCM là
khớp lệnh định kỳ).- Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động
khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ
sẵn trong hệ thống. Tức là, nếu thoả mãn về giá thì các lệnh mua có
mức giá cao nhất sẽ được khớp với các lệnh bán có mức giá thấp
nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được
nhập vào hệ thống trước. Vì vậy xảy ra hiện tượng có người khớp
được giá cao, người khớp được giá thấp. Trong khi theo phương thức
khớp lệnh định kỳ của sàn HCM thì dù bạn đặt lệnh như thế nào
nhưng nếu thỏa mãn điều kiện khớp lệnh thì khi kết thúc phiên khớp
lệnh, các nhà đầu từ đều khớp lệnh chung ở một mức giá cuối cùng
(mức giá có khối lượng khớp nhiều nhất).- Nếu ở cùng một mức giá
mà có nhiều lệnh mua/lệnh bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước
sẽ được thực hiện trước.- Các lệnh có thể được thực hiện một phần
hoặc toàn bộ (nếu các lệnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối
lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần
sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới. 3.
Đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch HN đòi hỏi người chơi phải theo
dõi liên tục để đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời.- Như đã
nói ở trên, các cổ phiếu niêm yết trên sàn HN được thực hiện phương
thức khớp liên tục. Lệnh nhập vào hệ thống là khớp ngay nếu thỏa
mãn điều kiện mà không cần phải chờ xem kết quả vào cuối phiên. Vì
vậy xảy ra hiện tượng có người khớp được giá cao, người khớp được
giá thấp. Chỉ cần một quyết định cuối cùng trong 1 thời điểm giao
dịch, bạn có thể được lãi cả triệu đồng hoặc mất đi cả chục triệu
đồng. Trong khi theo phương thức khớp lệnh định kỳ của sàn HCM thì
dù bạn đặt lệnh như thế nào nhưng nếu thỏa mãn điều kiện khớp
lệnh thì khi kết thúc phiên khớp lệnh, các nhà đầu từ đều khớp lệnh
chung ở một mức giá cuối cùng (mức giá có khối lượng khớp nhiều
nhất).- Đây là phương pháp khớp lệnh tiên tiến, linh hoạt, tránh được
hiện tượng tắc nghẽn khi lệnh đổ vào ồ ạt. Kích thích được khả năng
đấu trí và sự nhạy cảm của các nhà đầu tư. Đặc biệt là một số thủ
thuật che giá như trên bảng điện tử khớp lệnh định kì của sàn giao
dịch HCM đều bị vô hiệu hóa vì khi lệnh trên sàn HN đã thỏa mãn
điều kiện khớp là được đẩy ra bên ngoài khu vực thể hiện khối lượng
khớp lệnh ngay. Các mức giá còn lại trên bảng điện tử là các mức giá
đang chờ được khớp.- Khi giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn HN,
nhà đầu tư được quyền yêu cầu sửa lại mức giá đặt lệnh trước đó
một cách thoải mãi. Ví dụ, bạn đang đặt bán cổ phiếu PPC giá 27
nhưng bạn nhận thấy lệnh của bạn không thể khớp được, trong khi
lệnh chào mua trên sàn chỉ chấp nhận mua PPC ở mức giá 26.7 thôi.
Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu nhân viên nhận lệnh sửa
lại mức giá đặt bán cho bạn xuống thành 26.7 để cho khớp được với
giá chào mua đang chờ sẵn trong hệ thống.- Cũng vì đặc tính khớp
lệnh liên tục của sàn HN nên nhiều khi lệnh của bạn đặt vào có thể
sẽ được khớp ở nhiều mức giá khác nhau. Trong ví dụ trên bảng điện
tử trên. Nếu bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu Phả Lại thì bạn có thể
đặt mua theo 2 cách là mua 8.300 PPC giá 26.7 + 1.700 giá 26.9 hoặc
đặt luôn 1 lệnh mua 10.000 PPC giá 26.9. Dù bạn đặt theo cách nào thì
cuối cùng bạn cũng khớp được 10.000 PPC với kết quả là 26.8 mua
được 8.300 PPC và 26.9 mua được 1.700 PPC.Cách khớp lệnh giao
dịch của sàn giao dịch Hà Nội đang phát huy được những ưu điểm khi
mà TTCK VN nóng lên trong thời gian vừa qua. Vì vậy, phương thức
khớp lệnh liên tục này sẽ được TTGDCK HCM áp dụng vào cuối năm
nay. Khi đó thị trường sẽ sôi động hơn rất nhiều. Nếu theo dõi thường
xuyên và liên tục, các nhà đầu tư có thể kiếm tiền chênh lệch chỉ ngay
trong một phiên giao dịch, cứ lên sàn là có tiền, cứ đặt lệnh là mất
tiền (như trong phim) không cần biết thị trường lên hay xuống.- Giá
tham chiếu là cố định cho tất cả các phiên trong 1 ngày giao dịch. - Giá
tham chiếu (đối với sàn giao dịch HN): là bình quân gia quyền của các
mức giá giao dịch trong phiên giao dịch của ngày giao dịch trước đó

Ví dụ: Giá khớp lệnh bình quân hôm nay của cổ phiếu PPC là 28.9 thì
giá tham chiếu của PPC cho phiên giao dịch ngày mai sẽ là 28.9.
Tương tự giá khớp lệnh bình quân hôm nay của cổ phiếu TKU là 26.2
thì giá tham chiếu của TKU cho phiên giao dịch ngày mai là 26.2-
Trong ví dụ trên bạn hỏi ại sao đặt mua PPC 10.000 giá 26.9 không
khớp giá 26.9 mà lại khớp giá thấp hơn là vì lệnh bán 26.8 đã được
nhập vào hệ thốn gtừ trước đó. Theo nguyên tắc khớp lệnh liên tục
thì giá khớp sẽ là giá được nhập vào hệ thống trước.Trước khi giới
thiệu qua các dạng bảng điện tử tiếp theo thì mình xin nhận xét ưu
nhược điểm của các bảng điện tử trực tuyến, riêng bảng điện tử của
TTGDHN để khi nào giới thiệu thì mình sẽ nhận xét. Trong phần
nhận xét này, mình chưa đề cập đến tốc độ truy cập vì đây chỉ là
phần kĩ thuật.1. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển
Việtt Nam - BSC: Công ty này sử dụng 2 loại bảng điện tử trực tuyến
là bảng dọc và bảng ngang- Bảng dọc: Là loại bảng mà mình đã giới
thiệu với các bạn ở phía trên. Ưu điểm: Dễ xem, dễ hiểu, dễ đọc và
đầy đủ thông tin nhất trong số các loại bảng giá trực tuyến hiện nay.
Bởi vì bảng này thể hiện được cả giá trần, giá sàn và giá mua tốt nhất
được đặt cạnh giá bán tốt nhất. Nhược điểm, các thuật ngữ trong
bảng không phải là tiếng Việt, tuy nhiên các thuật ngữ tiếng Anh này
cũng theo chuẩn mực quốc tế nên rất đơn giản trong việc làm quen.
Xem bảng giá này tại đây:
http://www.bsc.com.vn/html/Price/rpt_E_CS.jsp- Bảng ngang: Là loại
bảng giống với bảng giá của các công ty chứng khoán khác hiện nay
đang dùng. Ưu điểm: Sử dụng các thuật ngữ tiếng Việt, giá bán tốt
nhất và giá mua tốt nhất được đặt cạnh nhau nên dễ theo dõi. Nhược
điểm: Không thể hiện được giá trần và giá sàn nên khó cho việc đặt
lệnh. Xem bảng giá này tại đây http://www.bsc.com.vn:2000/LivePrice/

Ngoài ra, BSC có bảng giá trực tuyến truy cập nhanh qua ĐT di động
tại địa chỉ: http://www.bsc.com.vn/mobile/2. Bảng giá của Công ty
chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt nam - VCBS: Sử dụng
loại bảng ngang. Xem bảng giá này tại đây:
http://www.banggiavcbs.com/- Ưu điểm: Sử dụng thuật ngữ Tiếng
Việt, đầy đủ thông tin.- Nhược điểm: Giá mua tốt nhất và giá bán tốt
nhất không được đặt cạnh nhau nên hơi khó theo dõi.3. Bảng giá của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC: Sử dụng loại bảng
ngang. Xem bảng giá này tại đây:
http://www.baovietsecurities.com/sol/- Ưu điểm: Sử dụng tiếng Việt.-
Nhược điểm: Không hiện thị giá trần và giá sàn nên bất tiện cho việc
ra quyết định đặt lệnh.Ý kiến cá nhân: Tôi không tin tưởng lắm vào
giá thể hiện trên bảng giá của BVSC vì ngay tại thời điểm tôi gửi bài
này đã thấy giá khớp lệnh của phiên ngày hôm trước toàn là đi xuống,
không giống với kết quả trên bảng của BSC và VCBS.4. Bảng giá của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI: Sử dụng loại bảng
ngang. Xem bảng giá này tại đây: http://www.ssi.com.vn/Realtime/- Ưu
điểm: Không có gì để nói.- Nhược điểm: Chỉ sử dụng thuật ngữ tiếng
Anh, không có gì là dễ hiểu cho các nhà đầu tư mới tham gia thị
trường, không xác định mức giá trần và giá sàn. Màu sắc lòe loẹt,
phông chữ khônng được nét , không chuyên nghiệp, khó theo dõi.Hiện
nay, 2 bảng giá giao dịch được theo dõi và truy cập nhiều nhất là bảng
giá của BSC và VCBS. Các báo điện tử cũng lấy bảng giá của 2 công
ty này cho trang của mình. Mỗi người có một cách xem và đánh giá
khác nhau về mỗi bảng giá của các công ty chứng khoán. Sự đánh giá
còn phụ thuộc vào việc bạn đang quen theo dõi bảng nào. Với riêng cá
nhân mình thì mình thường xuyên theo dõi bảng giao dịch của BSC vì
bảng giá của BSC có 1 ưu điểm nổi bật mà các bảng giá của công ty
khác không có. Đó là trong khi bạn đang theo dõi bảng giá thì bạn có
thể nhấn chuột vào bất ký loại chứng khoán nào trên bảng giao dịch là
bạn có thể xem được đầy đủ thông tin về loại chứng khoán đó từ quá
khứ đến hiện tại.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản