Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

Chia sẻ: tocxuxu

She prefers tea to coffee. Cách dùng chung Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây:

Nội dung Text: Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better
She prefers tea to coffee.

Cách dùng chung

Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó
về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây: Chúng
đều có chung một nghĩa.
Which do you prefer, tea or coffee?

I prefer tea to coffee.
Which do you prefer drinking tea or coffee?

I prefer drinking tea to coffee.
Which do you prefer to drink tea or coffee? (Notice: prefer to + present simple)

I prefer to drink tea than coffee.
Which do you like better tea or coffee?

I like tea better than coffee.
Do you prefer tea or coffee?

I prefer tea to coffee.

Trong các hoàn cảnh cụ thể

Hãy tưởng tượng một người bạn đang đến chơi nhà của bạn. Bạn mời người bạn
đó một thứ gì để uống. Bạn hỏi:

Would you prefer tea or coffee?

Tea, please.
Các hoàn cảnh không thực tế
Với các hoàn cảnh không thực tế chúng a dùng ‘would’:

Thật không may, bạn chỉ có một lựa chọn chỉ cưới được 1 trong hai anh
chàng Brad Pitt hoặc Johnny Depp. Nó là một hoàn cảnh không có thật, vì vậy
chúng ta hỏi (hãy chú ý rằng "rather" luôn đi cùng với một động từ):
Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp?

I’d rather marry Johnny Depp than Brad Pitt. I think he’s sexier!
Một ví dụ khác chẳng hạn như:

Would you rather be a bird or a dolphin?

I’d rather be a bird than a dolphin because I don’t like fish!
Các câu trả lời phủ định
Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp?
I’d rather not marry either. I’d rather marry David Beckham.
Would you rather be a bird or a dolphin?

I’d rather not be either. I'd rather be a cow.
Hãy hoàn thành những câu dưới đây:

Would you ___ to meet at 6 or 7?

prefer

rather

would rather

Who do you ___ Chelsea or Manchester United?

rather

better

prefer

Which do you ___ better McDonanld's or Burger King?

like
prefer

rather

Would you ___ go to the cinema or to a restaurant?

prefer

rather

like better

Which do you ___ eat chocolate or ice-cream?

rather

prefer

prefer to

Who does she ___ you or me?

prefer to

rather

like better

I would rather ___ go to either.

to
not

prefer
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản