Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

Chia sẻ: tocxuxu

She prefers tea to coffee. Cách dùng chung Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản