Cách dùng sở hữu cách 's trong tiếng Anh

Chia sẻ: may0505

Một người chịu trách nhiệm về một công ty là a company director. Một người làm chương trình phát thanh là a radio producer. Và cũng theo cách thức đó, một người là quản lý một nhà băng là a bank manager. Cách dùng sở hữu cách 's trong tiếng Anh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản