Cách dùng thì Quá khứ hoàn thành

Chia sẻ: tocxuxu

They had left by the time I got to the restaurant. Khi nào chúng ta dùng thì Quá khứ Hoàn thành? Khi chúng ta nói về quá khứ chúng ta dùng thì

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản