CÁCH GIẢI BÀI TẬP DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO,WHICH...

Chia sẻ: viet11906

Dạng 1: Nối 2 cây: Dạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau: Bước 1 : Chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu : Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ ( he ,she ,it ,they ...) ví dụ : The man is my father. You met him yesterday.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản