Cách giải bài tập thuộc quy luật Menđen

Chia sẻ: heoxinhkute4

Phương pháp giải bài tập quy luật Menđen thường qua 3 giai đoạn cơ bản : - Quy ước gen - Xác định kiểu gen của bố mẹ - Lập sơ đồ lai

Nội dung Text: Cách giải bài tập thuộc quy luật Menđen

Cách giải bài tập
thuộc quy luật
MenđenPhương pháp giải bài tập quy
luật Menđen thường qua 3 giai
đoạn cơ bản :
- Quy ước gen
- Xác định kiểu gen của bố mẹ
- Lập sơ đồ lai

Bước 1 - Quy ước gen :

Nếu đề bài chưa quy ước gen,
cần phải xác định tính trội, tính
lặn rồi quy ước gen. Thông
thường để thực hiện bước này,
có thể tiến hành một trong hai
cách sau đây :

- Nếu từ giả thuyết, ta biết được
hai cơ thể P mang các tính trạng
tương phản và F1 đồng tính
(không có tính trạng trung gian);
thì tính trạng xuất hiện ở F1 là
tính trạng trội. Từ đó quy ước
gen.

- Phân tích ở con lai định tỷ lệ
của từng cặp tính trạng tương
phản. Nếu xác định được tỷ lệ 3
: 1 thì tỷ lệ 3 thuộc về tính trạng
trội và 1 thuộc về tính trạng lặn.
Từ đó quy ước gen.
Ở một số bài toán, việc quy ước
gen có thể xuất phát từ một tỷ lệ
kiểu hình nào đó.
Bước 2

Biện luận để xác định kiểu gen,
kiểu hình của cặp bố mẹ.
Thường là từ việc phân tích
riêng từng cặp tính trạng, chúng
tác xác định kiểu gen của từng
cặp tính trạng. Phân tích chung
các tính trạng để xác định kiểu
gen của các cặp tính trạng.
Từ tỷ lệ kiểu hình ở đời con
(F2) tìm ra kiểu gen của F1 từ
đó suy luận để tìm ra kiểu gen
của P.
Việc biện luận để xác định kiểu
gen, cần căn cứ vào dữ kiện của
từng bài để tiến hành.
Bước 3
Lập sơ đồ lai, nhận xét tỷ lệ
kiểu gen, kiểu hình và giải quyết
các yêu cầu khác của đề bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản