Cách hướng dẫn sử dụng về word 2010

Chia sẻ: hondatron

Nếu bạn vẫn đang dùng bộ Office 2003 và quen thuộc với thanh menu chuẩn nằm ở phía trên cửa sổ thì hãy chuẩn bị cho một sự đổi mới trong bộ Office 2010.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản