Cách kiểm tra bố cục trình bày văn bản trước khi in trong MS Word 2003

Chia sẻ: nkt_bibo49

Kiểm tra văn bản là công việc cần phải thực hiện trước khi in để tránh những sai sót về bố cục và trình bày nội dung. Chức năng Print Preview trong MS Word sẽ cho phép xem trước bản in để giúp người sử dụng kiểm tra và chỉnh sửa khi cần thiết. Cách xem lại văn bản trước khi in  Trong qua trình soạn thảo văn bản, người sử dụng có thể xem trước bản in bằng cách nhấn vào nút công cụ Print Preview  Hoặc truy cập vào trình đơn File và chọn Print Preview. Trong cửa sổ Print Preview...

Nội dung Text: Cách kiểm tra bố cục trình bày văn bản trước khi in trong MS Word 2003

Cách kiểm tra bố cục trình bày văn bản
trước khi in trong MS Word 2003


Kiểm tra văn bản là công việc cần phải thực hiện trước
khi in để tránh những sai sót về bố cục và trình bày nội
dung. Chức năng Print Preview trong MS Word sẽ cho
phép xem trước bản in để giúp người sử dụng kiểm tra và
chỉnh sửa khi cần thiết.
Cách xem lại văn bản trước khi in
Trong qua trình soạn thảo văn bản, người sử dụng có


thể xem trước bản in bằng cách nhấn vào nút công cụ
Print Preview
Hoặc truy cập vào trình đơn File và chọn Print


Preview.
Trong cửa sổ Print Preview có các nút công cụ với các
chức năng sau
1. Print: Nhấn vào nút này để thực hiện nhanh lệnh in
tất cả các trang văn bản ra máy in.
2. Magnifier: Công cụ phóng to, được mặc định chọn
sẵn trong chế độ Print Preview. Khi công cụ này
được chọn thì con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình
kính lúp có dấu +, muốn phóng to chỗ nào thì di
chuyển kính lúp vào trị trí đó và nhấn chuột, nhấn
tiếp một lần nữa sẽ thu nhỏ lại.
3. One page: Chức năng này cho phép xem toàn bộ một
trang văn bản.
4. Multiple Pages: Chức năng này cho phép xem cùng
lúc nhiều trang văn bản.
5. Zoom: Công cụ giúp phóng to/ thu nhỏ trang văn bản
theo tỉ lệ tùy chọn để xem cho rõ.
6. View Ruler: Hiển thị hoặc ẩn thước đo.
7. Shrink to Fit: Thu nhỏ chữ lại cho vừa trang giấy,
mỗi khi nhấn vào nút này một lần thì kích thước Font
chữ sẽ được giảm nhỏ để bớt một trang giấy, nhấn
bao nhiêu lần thì sẽ giảm bấy nhiêu trang.
8. Full Screen: Xem trong chế độ toàn toàn hình, các
thanh công cụ không cần thiết sẽ được ẩn đi. Nhấn
vào nút Close Full Screen để quay lại màn hình Print
Preview thông thường.
9. Close: Đóng màn hình Print Preview để qua trở lại
màn hình soạn thảo.
Các chức năng trong màn hình Print Preview chỉ


dùng để hỗ trợ xem trước khi in chứ không làm thay
đổi bất cứ gì trong văn bản. Ngoại trừ chức năng
Shrink to Fit sẽ làm giảm nhỏ kích thước Font chữ
của toàn bộ văn bản theo tỉ lệ thu nhỏ được chọn.
Có thể nhấn vào nút Magnifier để đổi hình kính lúp


thành dấu nháy để chỉnh sửa văn bản ngay trong màn
hình Print Preview
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản