Cách làm bài phân tích các tác phẩm văn học

Chia sẻ: cuncon2211

Giúp học sinh: 1. Nắm được những yêu của kiểu bài phân tích tác phẩm, cách làm bài phân tích Tp. 2. Phát triển kĩ năng phân tích tác phẩm HS đã được học ở lớp dưới. 3. Ý thức rõ hơn những yêu cầu của bài phân tích Tp VH - ý thức cẩn thận, sáng tạo.

Nội dung Text: Cách làm bài phân tích các tác phẩm văn học

 

  1. Ngày soạn: 30 / 12/ 2005 Tiết PPCT: 56 _Làm văn. Bài CÁCH LÀM BÀI PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC I- Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh: 1. Nắm được những yêu của kiểu bài phân tích tác phẩm, cách làm bài phân tích Tp. 2. Phát triển kĩ năng phân tích tác phẩm HS đã được học ở lớp dưới. 3. Ý thức rõ hơn những yêu cầu của bài phân tích Tp VH -> ý thức cẩn thận, sáng tạo. II- Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo, bài tập. - PP: Thực hành. 2. Học sinh: Đọc và gạch chân những đơn vị kiến thức cơ bản. Làm các bài tập Sgk.
  2. III- Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định: 2. Bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài. 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: Hoạt động của GV và HS TG Ghi bảng GV giảng về khái niệm. I- Khái niệm:(Sgk) H: Phương pháp phân tích? (4 phương pháp) II- Cách làm bài: H: Các khâu then chốt? 1. Các bước làm bài: (Sgk) HS đọc bài Phân tích giá trị nhân đạo trong 2. Bố cục: truyện ngắn “Vợ nhặt”. Để thấy: * Mở bài: - Cách hiểu của tác giả về giá trị nhân đạo (3 - Giới thiệu tác giả, Tp, hoàn ý ). cảnh sáng tác. + Tình cảm của người viết với tác phẩm. - Giới thiệu khái quát Tp. + Nhận xét ưu điểm. * Thân bài: + Không nêu hạn chế. - Phân tích nội dung. - Dàn bài phân tích Tp (phân tích một khía
  3. cạnh theo các dấu hiệu của tác phẩm). - Phân tích nghệ thuật. HS nhận diện cách phân tích Tp đã được vận - Đánh giá (ưu, khuyết). dụng vào dàn bài (Bài tập 1). * Kết bài: H: Dàn bài đã hiểu hết và đúng khái niện - Tóm tắt nội dung đã phân nhân đạo, tinh thần sâu sắc của nó chưa? tích. H: Cách lập ý, lập dàn bài cho một đề bài - Đánh giá toàn bộ Tp. phân tích một khía cạnh của tác phẩm như thế đã hợp lí chưa? - Nêu tác dụng của Tp. H: Các chi tiết được phân tích đã tiêu biểu III- Thực hành: chưa? 1. Đề: Phân tích vẻ đẹp cổ H: Đánh giá đúng với yêu cầu về lý thuyết diển và vẻ đẹp hiện đại trong Sgk chưa? bài thơ Mới ra tù tập leo núi. 2. Dàn bài: GV hướng dẫn HS làm dàn bài cho đề bài * MB: - Viết ngay sau khi ra Bài tập thực hành. tù. - Cổ điển + hiện đại là nét nổi bật. * TB:
  4. - Vẻ đẹp cổ diển: + Bút pháp vẽ cảnh: chấm phá. + Hình ảnh nhân vật trữ tình: ung dung, tự tại, tâm hồn hoà nhập với thiên nhiên. - Vẻ đẹp hiện đại: ý chí CM, tinh thần thép. + Con người vượt lên trên hoàn cảnh. + Tình yêu tổ quốc. * KB: Đánh giá chung. 4. Củng cố: Các bài tập. Hướng dẫn: * Soạn bài Rừng xà nu. Chú ý: - Đọc và tóm tắt Tp. - Phân tích hình tượng cây xà nu. - Trả lời câu hỏi Sgk.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản