Cách làm bệnh án NGOẠI KHOA

Chia sẻ: truongthiuyen3

Phần hành chính. - Họ tên:.......tuổi: .........giới - Nghề nghiệp:............. dân tộc:......... - Địa chỉ:............. - Địa chỉ báo tin:............. V/v lúc:... II. Phần chuyên môn. 1.Lý do vào viện: vd: nôn ói, ho nhiều ...hoặc là BV huyện chuyển đến với chẩn đoán:.... 2. Bệnh sử: Quá trình diễn biến từ lúc khởi phát hiện tại mình thăm khám - Diễn tiến + can thiệp + diễn tiến tiếp .... Triệu chứng + có dùng thuốc ? + bệnh tiến triển ? ... Chú ý: nếu là bệnh nhân hậu phẫu thì : vào viện + DHST + Thăm khám + CLS+ Chẩn đoán...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản