Cách làm bệnh án Nội Khoa

Chia sẻ: truongthiuyen3

Phần hành chính - Họ và tên: ........tuổi:...giới tính:.... - Nghề nghiệp:...........................dân tộc. - Địa chỉ:...... - Địa chỉ báo tin:........................ - V/v ngày...... giờ..... II. Phần chuyên môn. 1. Lý do vào viện. vd: nôn ra máu, đau vùng thượng vị,...hoặc bv huyện chuyển lên với chẩn đoán:.... 2. Bệnh sử:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản