Cách làm Jambon

Chia sẻ: duchdt90

3- Da heo nguyên miếng: gấp lại thành bao gối [gấp dôi theo bề dài, 26 còn lại 13, cao 19cm, dùng dùi đục lỗ, may vòng quanh]...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản