Cách lấy lại Log off

Chia sẻ: OPLA OPLEP | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
268
lượt xem
86
download

Cách lấy lại Log off

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

User configuration\Administrative Template\system\Ctrl+Alt+Del option, những mục trong này có phải đang là Enable không, nếu đúng bạn sửa lại là disable hết. bạn vào nhánh khác: User configuration\Administrative Template\Start menu and taskbar tìm mục remove logoff to the start menu và Remove and Prevent access to the Shut Down command xem có phải là đang enable không, nếu đúng bạn sửa lại là Disable. sau đó gõ lệnh vào start run GPupdate. thì sẽ có logoff và shut down lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lấy lại Log off

  1. Bị mất Log Off cách lấy lại: bạn vào RUN gõ gpedit.msc và tìm và nhánh sau: ­ User configuration\Administrative Template\system\Ctrl+Alt+Del option, những mục trong này có phải đang là Enable không, nếu  đúng bạn sửa lại là disable hết. ­ bạn vào nhánh khác: User configuration\Administrative Template\Start menu and taskbar tìm mục remove logoff to the start menu và  Remove and Prevent access to the Shut Down command xem có phải là đang enable không, nếu đúng bạn sửa lại là Disable. sau đó  gõ lệnh vào start run GPupdate. thì sẽ có logoff và shut down lại nếu cách trên không thành công vào Run gõ Regedit tìm đến 2 nhánh sau để hiện nút shutdown: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System  HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System tìm NoClose sửa lại giá trị là 0 và tìm đến nhánh sau để hiện logoff HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Advanced  tìm StartMenuLogOff sửa lại thành 1 nếu được nhớ cám ơn nhé Còn thiếu cái này để hiện logoff HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System  HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System tìm NoLogOff sửa lại thành 0
Đồng bộ tài khoản